Kuopion alueen urheiluakatemia

Tavoitteena huippu - urheilussa ja opinnoissa!

Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden ja valmentajien, oppilaitosten ja kuntien, urheiluseurojen sekä erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto. Toimimme osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen. Verkostomme mahdollistaa niin ammatillisen koulutuksen, lukio-opintojen kuin korkeakoulututkinnonkin suorittamisen ja valmentautumisen hyvissä olosuhteissa. Oppilaitoksissa huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan tuomaat haasteet mm. järjestämällä joustavia opiskelujärjestelyjä.

Valmentautumisen osalta suunnittelemme ja toteutamme päivittäisvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijan arjen ja uran kannalta merkittäviä tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Kuopion alueen urheiluakatemia on valtakunnallisesti merkittävä huippu-urheiluakatemia, jossa rakennetaan opiskelevan urheilijan polku yksilölliset kehitysvaiheet ja elämäntilanteet huomioiden. Urheiluakatemia tarjoaa laadukkaan ympäristön yhdistää urheilu ja opiskelu haastajatasolta huipulle asti.

Kuopion alueen urheiluakatemia on Suomen Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia: urheiluakatemia täyttää vaaditut laatukriteerit niin opiskelun, valmennuksen, olosuhteiden kuin hallinnonkin osalta ja on valtakunnallisesti merkittävä toimija urheilijoiden opiskelun ja valmentautumisen yhteensovittamisessa ja laadukkaan päivittäisvalmennuksen mahdollistajana.

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS