Urheiluyläkoulukokeilu

Hatsalan klassillisessa ja Jynkänlahden yläkouluissa toimii urheiluluokat ja nämä koulut ovat lähteneet mukaan Suomen Olympiakomitean koordinoimaan valtakunnalliseen urheiluyläkoulukokeiluun. Yläkouluvaiheen on todettu olevan erittäin tärkeä vaihe urheilijan polulla ja kasvua urheilijaksi. Kokeilussa urheiluluokkien 7.luokkalaisille on tuotettu Kasva urheilijaksi- opintokokonaisuus, joka toteutetaan pääosin liikuntatunnella liikunnanopettajan johdolla. Kokonaisuudessa keskitytään nuorten urheilijoiden perusliikuntataitojen kehittämiseen. Sisällöissä korostuvat etenkin motorisista perustaidoista liikkumistaidot ja tasapainotaidot. Fyysisistä ominaisuuksista painotetaan nopeutta ja liikkuvuutta. Opetuksen tavoitteena on saada tunneista innostavia ja paljon toimintaa sisältäviä.Lisäksi kurssilla laajennetaan ja syvennetään muiden oppiaineiden kuten mm. terveystiedon ja kotitalouden oppisisältöjä urheilulliseen elämäntapaan liittyvien aiheiden osalta.

Em. lisäksi Kuopion urheiluyläkouluissa on jätetty tilaa lukujärjestykseen urheiluseurojen ja urheiluakatemian järjestemälle valmennukselle. Urheiluakatemian puoletta tarjolla on taito-ja ominaisuusvalmennusta. Katso lisää: https://peda.net/kuopio/p/k2/lju

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS