Hankepäällikön tehtävä

Kuopion alueen urheiluakatemiassa on haettavana määräaikainen hankepäällikön tehtävä ajalle 1.8.2018 - 31.5.2020.

Tehtävän kuvaus: Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - opiskelevan urheilijan urasiirtymät - hankkeen avulla haetaan ratkaisua opiskelevien urheilijoiden uran siirtymävaiheiden tukemiseen niin koulutuksesta koulutukseen kuin koulutuksesta työelämäänkin. Tavoitteena on rakentaa joustavia, yksilöllisiä ja urheilu-uran huomioon ottavia koulutuspolkuja. Hankkeen aikana mallinnetaan urheiluakatemian toiminta ja rooli opinto- ja uraohjauksessa, kesälukukauden aikana ja urheilu-uran päättyessä. Lisäksi rakennetaan yhteistyötä urheiluakatemian, asiantuntijatahojen ja yritysten kanssa esimerkiksi urheilijoiden pienyrittäjyyden ja henkilöbrändäyksen osalta.

Hankepäällikön tehtävät:

 • hankkeen toimintojen johtaminen ja koordinointi hankesuunnitelman mukaisesti

 • hankkeen taloushallinnosta, maksatuksista ja raportoinnista vastaaminen

 • hankkeen ohjausryhmän kokousten valmistelu ja sihteerinä toimiminen

 • hankkeen aihealueiden mukaiset urheiluakatemian verkoston kehittämistehtävät

  Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja urheiluakatemiatoiminnan tai urheilu-organisaation tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus ESR-hankkeiden hallinnoinnista. Lisäksi ar-vostamme koulutus- ja valmennusjärjestelmien sekä urheilu-uran tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja taitoa verkostoitua eri toimijoiden kanssa.

  Lisätiedot:

  Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen, p. 044 718 1790

  Hakuaika 15.5.–31.5.2018 klo 12.00. Linkki hakemukseen:

  https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/182306?lang=fi_FI&portal=rekryfi&ref=1tgp4bmnz2m0l


inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS