Urheilijoiden joustavia opinto- ja urapolkuja kehitetään

Kuopion alueen urheiluakatemiassa on käynnistetty kehittämistyö, jonka tavoitteena on kehittää joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan uran merkittäviin siirtymävaiheisiin opintoasteelta toiselle sekä urheilu-uralta siviiliuralle.

Tavoitteena on helpottaa ja edistää haasteelliseksi tunnistettuja siirtymävaiheita kaksoisuralla. Kehittämistyön painopisteinä ovat joustavat koulutuspolut ja toimintatavat jatko-opintoihin siirtyessä sekä urheilu-uran päättymisen tukeminen ja työelämään siirtyminen.

– Urheiluakatemian tehtävä on mahdollistaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä tukea menestystä kokonaisvaltaisesti uran eri vaiheissa. Laadukkaan opetuksen, valmennuksen ja muiden asiantuntijapalvelujen lisäksi haluamme jatkossa vahvistaa tukea myös urheilijoiden työelämäyhteyksien ja –valmiuksien rakentamiseen, kertoo projektipäällikkö Marika Makkonen.

– Urheilu-uran päättyminen on huomattava elämänmuutos, ja tavoitteenamme on, että urheilija ei joudu kohtaamaan siihen liittyviä haasteita yksin. Joustava työelämävalmentautuminen urheilu-uran aikana edistää niin urheilu-uraa kuin myös työelämään siirtymistä urheilu-uran jälkeenkin, jatkaa Makkonen.

Yhteistyötä urheilijoiden ja yritysten välille

Urheilija kerää työelämässä tarvittavaa arvokasta osaamispääomaa urheilu-uransa aikana, mikä työelämäpuolella tiedetään jo yleisesti hyvin. Menestys niin urheilussa kuin työ-elämässäkin vaatii muun muassa vahvaa sitoutumista, tiimityötaitoja, energisyyttä ja paineensietokykyä. Huippu-urheilu vaatii pitkäkestoisen, jopa vuosikymmenen mittaisen henkilökohtaisen panostuksen, ja urheilu-uralta työelämään siirtyminen saattaa kuitenkin usein olla haasteellista esimerkiksi siksi, että urheilun ulkopuolinen työkokemus puuttuu.

– Moninaiset urheilijan ja yrityksen väliset yhteistyömahdollisuudet urheilu-uran aikana ovat puolestaan vielä kenties vähemmän tunnettuja. Perinteisesti urheilu-uranaikainen urheilijan ja yritysten välinen yhteistyö ajatellaan sponsoroituna näkyvyysyhteistyönä. Kehittämistyön aikana selvitellään myös muita yhteistyömuotoja ja nostetaan niitä esiin. Parhaimmassa tapauksessa hyvästä urheilu-uranaikaisesta yhteistyöstä voi syntyä urheilijalle myöhemmin työpaikka, kertoo Makkonen.

Lisää mahdollisuuksia joustaviin ja monimuotoisiin jatko-opintoihin

Opiskeltu tutkinto on vahva tuki urheilu-uran päättyessä, ja siksi opintoja tulisi olla mahdollista suorittaa joustavasti urheilu-uran ohella. Tämän vuoksi kehittämistyössä panostetaan erityisesti myös joustaviin ratkaisuihin jatko-opintojen osalta.

Paikkaan sitomattomat verkko- ja etäopintomahdollisuudet ovat avainasemassa määrätietoisten ja motivoituneiden urheilijoiden suorittaessa myös jatko-opintoja vaativan urheilu-uran ohella. Paljon matkustamista vaativissa lajeissa voi urheilijoilla kansainvälisellä huipulla olla 200 reissupäivää maailmalla vuodessa, jolloin esimerkiksi joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitaan. Itä-Suomen Yliopisto on etäyhteyksien ja -tekniikan edelläkävijä ja pyrkii monin tavoin edistämään opintojen joustavuutta ja monimuotoisuutta. Myös muun muassa Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on tarkoitus selvittää urheilun ja opintojen yhteensovittamisen kehittämistä.

– Joustavia mahdollisuuksia löytyy, ja niitä halutaan vahvistaa edelleen huippu-urheilijoiden jatko-opintojen tarpeita yhä paremmin vastaaviksi. Hienoa olisi, jos tästä löytyisi käytäntö, mitä voitaisiin hyödyntää vaikka eri puolilla Suomea, toteaa urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen.

Lisätietoa kehittämistyöstä: Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - urheilijan urasiirtymät -hanke

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS