Urheilijan uraohjaus –koulutus ohjaushenkilöstölle 1.2.2019

Perjantaina 1.2.2019 klo 8.30 – 14.00 järjestetään Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenoppilaitosten opinto- ja uraohjaushenkilöstölle suunnattu urheilijoiden uraohjaus -koulutus- ja verkostoitumistilaisuus Scandic Atlaksessa, os. Haapaniemenkatu 22, Kuopio. Kouluttajana tilaisuudessa toimii Teemu Vuorinen Adecco Groupista. Adecco on toteuttanut huippu-urheilijoiden ura-ohjausta yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa vuodesta 2004.

Tilaisuudessa keskitytään muun muassa urheilijoiden osaamisalueiden ja vahvuuksien tunnistamiseen, urheilijoiden motivoimiseen opiskelu- ja työuramahdollisuuksia pohtiessa sekä taitojen soveltamiseen työnhaussa. Esillä on myös käytännön esimerkkejä siitä, minkälaista urheilijoiden arki kaksoisuralla on, kun urheilu-ura yhdistetään opiskeluun ja/tai työelämään.

Tarjolla on ideoita ja vinkkejä urheilijoiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä paljon toivottu mahdollisuus keskustella ja jakaa ajatuksia yhdessä kollegoiden kanssa mukavassa tunnelmassa.

Urheiluakatemia haluaa vahvistaa urheilijoidensa yksilöllistä uraohjausta ja tarjota entistä tehokkaammin kaivattua tukea urakysymysten äärellä. Muun muassa urheilijoiden urheilu-uralta opittujen taitojen tunnistamiseen ja soveltamiseen on havaittu kaivattavan lisää tukea.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuus järjestetään osana Kuopion alueen urheiluakatemian Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät –hanketta.

 

OHJELMA
 • Kuopion alueen urheiluakatemia ja kehittämishanke
 • Yhden urheilijan tarina – Ammattijääkiekkoilijasta työelämään
 • Millaisissa tilanteissa urheilija voi olla urakysymysten äärellä ja siihen liittyvät tunteet
  • Harkittu urasiirtymä
  • Äkillinen urasiirtymä esim. loukkaantumisen vuoksi
  • Taloudelliset kysymykset
 • Motivaation löytäminen
  • ”Kun mikään ei tunnu enää miltään” – Kilpaurheilun äärimmäisistä tunteista muuhun elämään
  • Motivaation kartoittamista tukevat harjoitukset
  • ”Enhän mä osaa kuin urheilla” – Miten monet urheilijat hahmottavat omaa osaamistaan
 • Kompetenssipohjainen viitekehys
  • Miten kompetenssipohjainen ajattelu auttaa keskustelemaan urheilijan osaamisesta ja potentiaalista
  • Osaamisen kartoittamista tukevat harjoitukset

        Lounas

 • Osaamisen sanoittaminen ja itseluottamuksen rakentaminen
  • Urheilun kielestä työelämän kielelle
  • Positiiviset mielikuvat urheilijoista
 • Työnhaun välineiden optimointi urheilijan näkökulmasta
  • CV, hakemus, haastattelu, video CV ja -hakemus, some, Vverkostoituminen ja henkilöbrändin luominen
 • Rekrytoinnin trendit – Minkälaisia henkilöitä yrityksen tällä hetkellä etsivät
  • Ja miten urheilijat näihin profiileihin sopivat

 

 

Urheiluluokille hakeminen

Liikunta- ja urheiluluokille hakeminen


Hakeminen tapahtuu sähköisesti wilman kautta 13.1.2019 mennessä.

Kaikki urheilu- tai liikuntaluokalle hakijat osallistuvat yhteisiin valintakokeisiin.

Urheilu- ja liikuntaluokan valintakoe Kuopio-hallissa (Opistotie 4) tiistaina 22.1.2019 klo 8–15 Kokoontuminen Kuopio-hallin pääkatsomoon klo 8.00

Ruokailu tapahtuu lähikoululla päivän ohjelman mukaan.

Mukaan sisäliikuntavarustus, myös omia eväitä voi varata mukaan.

Soveltuvuuskoe:

Valintatestipäivänä suoritetaan Olympiakomitean suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe.

Testi on jaettu kuuteen valtakunnalliseen osioon sekä yhteen koulutuksenjärjestäjän määrittelemään testiin.
Tuloksissa huomioidaan kuusi parasta osiota. Kaupungin oma testi lasketaan kuitenkin aina mukaan.

Liikkumistaidot 0 – 8p.

Kestävyys 0 – 8p.

Voimakestävyys 0 – 8p.

Tasapainotaidot 0 – 8p.

Liikkuvuus 0 – 8p.

Välineen käsittelytaidot 0 – 8p.

Kaupunkikohtainen osio 0 – 8p.

Maksimipisteet 48p.

Soveltuvuuskokeen sisältöihin voi tutustua tarkemmin www.soveltuvuuskoe.fi

Kaupunkikohtainen osa paljastetaan valintatestissä, jossa se opastetaan ennen varsinaista suoritusta.


Lisätietoja: Koululiikunnanohjaaja Lari Kilpeläinen 044 718 1439 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Urheilijoiden viestintäkoulutus 14.12.2018

Perjantaina 14.12.2018 klo 8.00 - 9.30 järjestetään Kuopion alueen urheiluakatemian urheilijoille suunnattu luento- ja keskustelutilaisuus huippu-urheiluviestinnästä, mediasta ja sosiaalisesta mediasta Kuopion Klassillisella lukiolla, os. Opistotie 1. Tilaisuuden vetäjänä toimii Olympiakomitean viestintäpäällikkö Mika Noronen.

Tilaisuuden aiheita ovat muun muassa: Kuinka toimin median kanssa? Voiko somea hallita? Miten rakennan omaa tarinaani matkalla huipulle? Tapahtumassa kuullan myös urheilijakokemuksia median kanssa toimimisesta.

Tilaisuus streemataan, ja streemaus-linkki lähetetään Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenoppilaitoksiin eri paikkakunnilla, jolloin tilaisuutta on mahdollista näyttää ja seurata myös muiden paikkakuntien oppilaitoksissa.

Tilaisuus järjestetään osana Kuopion alueen urheiluakatemian Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät –hanketta.

Abi-päivä ja AMK-kampuspäivä 12.11.2018

Itä-Suomen Yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu järjestävät avoimet tutustumispäivät Kuopiossa maanantaina 12.11.2018 klo 9-14.

Itä-Suomen Yliopiston Abi-päivillä Kuopion kampuksella voi tutustua yliopiston opetustarjontaan ja Amk-kampuspäivässä Microkadun kampuksella Savonia-ammattikorkeakouluun. Kuopion alueen urheiluakatemian esittelypiste sijaitsee yliopistolla Snellmanian aulassa, jossa on tarjolla tietoa urheilun ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Lisätiedot ja ohjelma-aikataulut:

Itä-Suomen Yliopiston Abi-päivä, Yliopistonranta 1, Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulun AMK-Kampuspäivä, Microkatu 1, Kuopio

Tervetuloa tutustumaan!

Urheilijoiden joustavia opinto- ja urapolkuja kehitetään

Kuopion alueen urheiluakatemiassa on käynnistetty kehittämistyö, jonka tavoitteena on kehittää joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan uran merkittäviin siirtymävaiheisiin opintoasteelta toiselle sekä urheilu-uralta siviiliuralle.

Tavoitteena on helpottaa ja edistää haasteelliseksi tunnistettuja siirtymävaiheita kaksoisuralla. Kehittämistyön painopisteinä ovat joustavat koulutuspolut ja toimintatavat jatko-opintoihin siirtyessä sekä urheilu-uran päättymisen tukeminen ja työelämään siirtyminen.

– Urheiluakatemian tehtävä on mahdollistaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä tukea menestystä kokonaisvaltaisesti uran eri vaiheissa. Laadukkaan opetuksen, valmennuksen ja muiden asiantuntijapalvelujen lisäksi haluamme jatkossa vahvistaa tukea myös urheilijoiden työelämäyhteyksien ja –valmiuksien rakentamiseen, kertoo projektipäällikkö Marika Makkonen.

– Urheilu-uran päättyminen on huomattava elämänmuutos, ja tavoitteenamme on, että urheilija ei joudu kohtaamaan siihen liittyviä haasteita yksin. Joustava työelämävalmentautuminen urheilu-uran aikana edistää niin urheilu-uraa kuin myös työelämään siirtymistä urheilu-uran jälkeenkin, jatkaa Makkonen.

Yhteistyötä urheilijoiden ja yritysten välille

Urheilija kerää työelämässä tarvittavaa arvokasta osaamispääomaa urheilu-uransa aikana, mikä työelämäpuolella tiedetään jo yleisesti hyvin. Menestys niin urheilussa kuin työ-elämässäkin vaatii muun muassa vahvaa sitoutumista, tiimityötaitoja, energisyyttä ja paineensietokykyä. Huippu-urheilu vaatii pitkäkestoisen, jopa vuosikymmenen mittaisen henkilökohtaisen panostuksen, ja urheilu-uralta työelämään siirtyminen saattaa kuitenkin usein olla haasteellista esimerkiksi siksi, että urheilun ulkopuolinen työkokemus puuttuu.

– Moninaiset urheilijan ja yrityksen väliset yhteistyömahdollisuudet urheilu-uran aikana ovat puolestaan vielä kenties vähemmän tunnettuja. Perinteisesti urheilu-uranaikainen urheilijan ja yritysten välinen yhteistyö ajatellaan sponsoroituna näkyvyysyhteistyönä. Kehittämistyön aikana selvitellään myös muita yhteistyömuotoja ja nostetaan niitä esiin. Parhaimmassa tapauksessa hyvästä urheilu-uranaikaisesta yhteistyöstä voi syntyä urheilijalle myöhemmin työpaikka, kertoo Makkonen.

Lisää mahdollisuuksia joustaviin ja monimuotoisiin jatko-opintoihin

Opiskeltu tutkinto on vahva tuki urheilu-uran päättyessä, ja siksi opintoja tulisi olla mahdollista suorittaa joustavasti urheilu-uran ohella. Tämän vuoksi kehittämistyössä panostetaan erityisesti myös joustaviin ratkaisuihin jatko-opintojen osalta.

Paikkaan sitomattomat verkko- ja etäopintomahdollisuudet ovat avainasemassa määrätietoisten ja motivoituneiden urheilijoiden suorittaessa myös jatko-opintoja vaativan urheilu-uran ohella. Paljon matkustamista vaativissa lajeissa voi urheilijoilla kansainvälisellä huipulla olla 200 reissupäivää maailmalla vuodessa, jolloin esimerkiksi joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitaan. Itä-Suomen Yliopisto on etäyhteyksien ja -tekniikan edelläkävijä ja pyrkii monin tavoin edistämään opintojen joustavuutta ja monimuotoisuutta. Myös muun muassa Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on tarkoitus selvittää urheilun ja opintojen yhteensovittamisen kehittämistä.

– Joustavia mahdollisuuksia löytyy, ja niitä halutaan vahvistaa edelleen huippu-urheilijoiden jatko-opintojen tarpeita yhä paremmin vastaaviksi. Hienoa olisi, jos tästä löytyisi käytäntö, mitä voitaisiin hyödyntää vaikka eri puolilla Suomea, toteaa urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen.

Lisätietoa kehittämistyöstä: Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - urheilijan urasiirtymät -hanke

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS