Kuopion 9. luokkalaisten vanhempainilta 12.12.2017

 

 

Kuopion alueen urheiluakatemia järjestää yhteistyössä toisen asteen urheiluoppilaitosten kanssa 9.luokkalaisten vanhempainillan. Aiheena on urheiluoppilaitoksiin hakeutuminen, niissä opiskelu ja urheiluakatemian toiminta. Paikalla tilaisuudessa on Kuopion klassillisen lukion urheilulinjan, Savon ammattiopiston urheilijoiden ammatillisen koulutuksen, urheiluseurojen ja Kuopion alueen urheiluakatemian edustajia.

aika: ti 12.12 klo 17.30–19.00

paikka: Savon ammatti- ja aikuisopiston auditorio, os. Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio

Tervetuloa!


Kesälajien urheilijoiden apurahojen viimeinen hakupäivä tänään 20.11.2017

 

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan huomioon urheilijan kansainväliset näytöt sekä tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 16.10.2017 ja päättyy 20.11.2017 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 24.2.2018 ja päättyy 30.3.2018 kello 16.15

Hakemaan pääsee: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/urheilijoiden-valmennus-ja-harjoitteluapurahat

 


Kaksoisuraseminaari 20.9.2017

 

 

 

Suomen Olympiakomitea, Jyväskylän urheiluakatemia ja Jyväskylän yliopisto järjestävät valtakunnallisen korkea-asteen kaksoisuraseminaarin Jyväskylässä 20.9.2017. Seminaarin teemana on Hyvinvoiva tulevaisuuden urheilija. Seminaari on tarkoitettu Urheiluakatemioiden toimijoille ja heidän kumppanuuskorkeakoulujen yhteistyöhenkilöille ja koordinaattoreille sekä korkeakoulussa opiskelevien urheilijoiden valmentajille.

Seminaarin ohjelma

 

 

Urheiluyläkoulukokeilu

Hatsalan klassillisessa ja Jynkänlahden yläkouluissa toimii urheiluluokat ja nämä koulut ovat lähteneet mukaan Suomen Olympiakomitean koordinoimaan valtakunnalliseen urheiluyläkoulukokeiluun. Yläkouluvaiheen on todettu olevan erittäin tärkeä vaihe urheilijan polulla ja kasvua urheilijaksi. Kokeilussa urheiluluokkien 7.luokkalaisille on tuotettu Kasva urheilijaksi- opintokokonaisuus, joka toteutetaan pääosin liikuntatunnella liikunnanopettajan johdolla. Kokonaisuudessa keskitytään nuorten urheilijoiden perusliikuntataitojen kehittämiseen. Sisällöissä korostuvat etenkin motorisista perustaidoista liikkumistaidot ja tasapainotaidot. Fyysisistä ominaisuuksista painotetaan nopeutta ja liikkuvuutta. Opetuksen tavoitteena on saada tunneista innostavia ja paljon toimintaa sisältäviä.Lisäksi kurssilla laajennetaan ja syvennetään muiden oppiaineiden kuten mm. terveystiedon ja kotitalouden oppisisältöjä urheilulliseen elämäntapaan liittyvien aiheiden osalta.

Em. lisäksi Kuopion urheiluyläkouluissa on jätetty tilaa lukujärjestykseen urheiluseurojen ja urheiluakatemian järjestemälle valmennukselle. Urheiluakatemian puoletta tarjolla on taito-ja ominaisuusvalmennusta. Katso lisää: https://peda.net/kuopio/p/k2/lju

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS