Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahat lukuvuodelle 2016-17 haettavana syyskuun ajan

 

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Lukuvuodelle 2015-16 URA-säätiö jakoi yhteensä 138 000 euroa kuudellekymmenelleyhdeksälle opiskelevalle urheilijalle.

 

URA-apurahan suuruus on 2000 € ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2016 ja huhtikuussa 2017. Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2016-17 voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.9.

 

Tarkemmat hakukriteerit ja apurahan myöntämisperusteet löytyvät URA-säätiön nettisivulta.


 

Urheiluravitsemuksen perusopinnot (30 op) tarjolla syksystä alkaen Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa ensimmäisenä Suomessa urheiluravitsemuksen 30 opintopisteen perusopintokokonaisuuden verkko-opintoina.

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen. Opinnoissa perehdytään mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä. Urheiluravitsemuksen opintojen tavoitteena on vastata siihen kysyntään ja tarpeeseen, joka liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimivilla kentällä on.

Opintojaksot: 

• Urheiluravitsemuksen perusteet 6 op

• Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset 3 op

• Urheiluravitsemus eri ikäkausina 5 op

• Ravintolisät urheilussa 3 op

• Urheilijan painonhallinta 4 op

• Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 5 op

• Urheilijoiden syömishäiriöt 4 op 

Edeltävinä opintoina suositellaan Ravitsemus ja liikunta 3 op tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja ja kurssien sisällöt löytyvät täältä: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.81964128706

Koulutuksen yhteyshenkilö

suunnittelija
Marja-Liisa Niemi
Sähköposti: marja-liisa.niemi(at)uef.fi
Puhelin: 029 445 7045

Suomalaisen huippu-urheilun sisäinen arviointi:
 Huippu-urheilijat tyytyväisiä yhteistyön ilmapiiriin ja palveluihin

 

Suomalaiset urheiluverkoston toimijat ovat tyytyväisiä huippu-urheilun uuteen toimintatapaan. Erityistä kiitosta saavat yhteistyö, ilmapiiri ja asiantuntijapalvelut.

Suomalaista huippu-urheilua on kehitetty uudella tavalla kolmen vuoden ajan. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) ja huippu-urheilun seurannasta vastaava Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) käynnistivät helmikuussa huippu-urheilun arviointiprosessin (sisäinen arviointi). Arvioinnin tarkoituksena on analysoida huippu-urheilun muutoksen etenemistä.

Huippu-urheilun sisäinen arviointi koostuu kolmesta eri osiosta:

1) Arviointikyselyt huippu-urheilijoille sekä huippu-urheiluverkoston toimijoille.
2) HUY:n itsearviointi.
3) Huippu-urheiluverkoston keskeisten prosessien tiivis kuvaus.

Tutkimuksen eri osa-alueet valmistuvat elokuun 2016 loppuun mennessä.

Myös Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt oman huippu-urheilun arviointiprosessinsa (ulkoinen arviointi), joka kohdistuu sisäistä arviointia laajempiin ja strategisempiin aiheisiin.

Lähes 300 vastaajaa pitää muutoksia positiivisina

Yhtenä arvioinnin osa-alueena toteutettiin huippu-urheilijoille ja huippu-urheiluverkostolle suunnatut arviointikyselyt 25.4.-15.5. välisenä aikana. Kyselyt lähtivät yhteensä 248:lle HUY:n tukiurheilijalle ja 380:lle huippu-urheiluverkoston toimijalle. Urheilijoista 101 (41 %) ja muista toimijoista 181 (47 %) vastasi kyselyyn.

Tutkimuksen keskeisenä havaintona voidaan todeta, että vastaajien mukaan suomalaisen huippu-urheilun muutokseen suhtaudutaan positiivisesti.

- Vastaajien mukaan muutosta on tapahtunut voimakkaimmin huippu-urheilun ilmapiirissä ja eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Huippu-urheilijat ovat tyytyväisiä erityisesti parantuneisiin asiantuntijapalveluihin, kertoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut KIHUn yhteiskuntatieteiden yksikön johtaja Jari Lämsä.

Eniten huolta urheilijoiden keskuudessa aiheuttavat ammattimaisen huippu-urheilun vaatimien panostusten ja resurssien kapeus.

Verkostotoimijat kaipaavat jatkoa roolien selkeyttämiseen

Kyselyyn vastanneet huippu-urheilutoimijat muodostavat verkoston, jossa tehdään yhteistyötä aiempaa enemmän. Vastaajat toivoivat eri tahojen roolien selventämistä sekä verkostotyön syventämistä.

- Huippu-urheiluyksiköltä toivotaan selkeämpiä linjauksia, vankempaa otetta verkoston johdossa, esimerkiksi roolituksen, tukikriteerien ja päätöksenteon läpinäkyvyyden suhteen, Lämsä kertoo.

Huippu-urheilun muutoksen ei koeta vaikuttaneen vielä laajasti urheilijoiden ja valmentajien sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan tai suomalaisten urheilijoiden menetykseen. Joukkuepalloilulajien hyvä kansainvälinen menestys nousi esille useassa vastauksessa.

- Huippu-urheilun keskittämisen ja hajauttamisen suhteen on olemassa kaksi koulukuntaa. Keskittämisen kannattajat vetoavat yleisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön, kun taas hajauttamisen puolestapuhujat perustelevat asiaa laajemmin koko urheilijan polun ja liikkumisen edistämisen kautta, Lämsä sanoo.

Tutkimuksen osa-alueiden tuloksia avataan ja käydään läpi lukuisissa eri tilaisuuksissa loppuvuoden aikana.

- Pyrimme tällä tavoin kiteyttämään urheilijoiden ja verkoston toimijoiden ajatukset huippu-urheilun tulevaisuuden suunnasta mahdollisimman hyvin. Näiden keskustelujen jälkeen muodostetaan lopulliset johtopäätökset ja kirjoitetaan loppuraportti, joka julkaistaan vuoden 2016 lopulla, Lämsä kertoo.

Kojonkoski: suomalainen urheilu on voimaantunut

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski pitää kyselyn tuloksia hyvin positiivisina.

- Hienoa havaita, että huippu-urheilun yhteiset strategiset tavoitteet tunnistetaan ja hyväksytään ja niiden eteen halutaan myös työskennellä yhdessä. Keskinäiseen arvostukseen ja osaamisen kasvuun liittyvä yhteistyö on tutkimuksen perusteella mennyt selkeästi eteenpäin.

- Kansainvälisessä perspektiivissä toimintatapojen muutoksen vaikutus tuloksiin on hyvin pitkäjänteistä työtä, ja edistysaskelien ottaminen voi kestää kaksi tai kolmekin olympiadia. Toimintatapamme tulee jatkossa heijastumaan yhä vahvemmin tuloksiin, Kojonkoski sanoo.

Lisätietoja: Jari Lämsä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 815943.

Huippu-urheilun arviointi 2016; urheilija- ja verkostokyselyt


Helmi Liiketalousopisto palkittiin urheiluakatemiapäivillä

 

Kuopiossa järjestetyt Urheiluoppilaitos- ja akatemiapäivät pureutuivat kansainväliseen vaatimustasoon huippu-urheilussa. Päivien yhteydessä Helmi Liiketalousopisto Helsingistä palkittiin vuoden urheiluoppilaitoksena.

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen kiitti vuoden urheiluoppilaitosta erityisesti innovatiivisuudesta ja laajasta osaamisen jakamisesta.

- Helmi Liiketalousopisto on merkittävällä tavalla vaikuttanut siihen että pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on kasvanut Suomen suurimmaksi akatemiaksi. Helmi on ollut joustavien opintomahdollisuuksien edelläkävijä ja he ovat kehittäneet mm. erityisen urheilijoille suunnatun liiketalouden perustutkinnon, Tarvonen perusteli. 

- Helmi Liiketalousopisto on ollut myös jatkuvasti valmis jakamaan osaamistaan ja hyviä käytäntöjään muiden oppilaitosten käyttöön. Tässä toiminnassa suurta vastuuta ovat kantaneet erityisesti Juha Ojajärvi, Tuuli Merikoski ja Ari Haapalainen. Samalla Helmi on tuottanut myös useita menestyviä urheilijoita, jotka ovat kyenneet rakentamaan toimivan kaksoisuran, Tarvonen kiitteli.

 

Kuopion Klassillisen lukion tiloissa järjestettyjen Urheiluakatemiapäivien teemana oli kansainvälinen vaatimustaso ja sen ymmärtäminen. Keskustelun alustajina toimivat mm. jääkiekon maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiamitalisti Sami Kapanen sekä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski

 


 

Urheiluakatemiapäivien puheenvuorot: https://klassikka.kurssi.tv/channels/#urheiluoppilaitosseminaari-kuopio

 

Urheiluakatemiapäivien raportti:  http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/urheiluakatemiapaivat-kuopiossa-helmi-liiketalousopisto-on-vuoden-urheiluoppilaitos 

Kuopion alueen urheiluakatemia ja uusi koordinaattori

Urheiluakatemiassa tapahtuu!

1.5.2016 alkaen toimimme Kuopion alueen urheiluakatemian nimellä. Toimijat ja toiminnot jatkuvat entisellään; haemme lisävoimaa mm. alueellisesta markkinointiviestinnästä tehdäksemme urheiluakatemiasta ja sen toimijoita entistäkin tunnetumpia. Uudet internetsivut löytyvät jatkossa osoitteesta www.kuopionalueenurheiluakatemia.fi. Myös vanhoilta sivuilta tehdään jatko-ohjaus uudelle sivustolle. Sivustoa päivitetään parhaillaan.

6.5 2016 alkaen urheiluakatemian määräaikaisena koordinaattorina aloitaa KTM Ilja Venäläinen Johanna Tikkasen siirtyessä vanhempainvapaalle. Iljan yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044-718 1795.

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS