Opiskelu

Apuna urallasi - monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja joustavat järjestelyt

Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana 6 toisen asteen oppilaitosta, 2
korkea-asteen oppilaitosta ja 2 yläkoulua. Pyrimme yhteistyössä oppilaitosten kanssa tukemaan urheilun ja opiskelun yhteensovittamista. Opintojen suunnittelu, ohjaus ja oppilaitoskohtaiset joustavat opiskelujärjestelyt mahdollistavat urheilijaopiskelijan etenemistä kahdella uralla.

Etäopiskelumahdollisuudet helpottavat opiskelua esim. leiri- ja kilpailumatkojen aikana ja urheilijan arkea tukevat kurssit kuten Psyykkinen valmennus urheilussa ja Urheilijan ravitsemuksen perusteet tukevat urheilijana kehittymistä. Oppilaitosten opinto-ohjaajien tai akatemian koordinaattorin kanssa on puolestaan mahdollista suunnitella opintojen etenemistä tai vaikkapa työelämään siirtymistä. Keskeistä urheilijaopiskelijan näkökulmasta on aktiivinen ja oma-aloitteinen ote sekä opiskelu- että urheiluasioidensa hoidossa.

Tutustu lisää: Kuopion alueen urheiluakatemian oppilaitokset. Lisätietoja opintojärjestelyistä saa oppilaitosten yhteyshenkilöiltä tai urheiluakatemian toiminnanjohtajalta.

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS