Kesälukukausi

Haluatko edistää opintojasi kesällä? Tarvitsetko joustoa opintoihin syys- ja kevätkaudelle? Hyödynnä hyvät kesäopintomahdollisuudet Kuopion alueella: oppilaitokset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia kurssien ja tenttien tekemiseen kesällä.

Kesäajan tutkinto-opintoihin voi saada opintotukea, ja opintojaksot ovat maksuttomia ko. oppilaitosten opiskelijoille. Avoimet korkeakoulut perivät opintomaksuja, mutta Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja Kuopion lukiolaisille löytyy avoimessa yliopistossa myös maksuttomia opintoja. Avoimet korkeakoulut ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulujen urheilijaopiskelijoille suunnatut Urheiluakatemiaopinnot ovat tarjolla myös kesälukukaudella; lisätietoja urheiluakatemian toiminnanjohtajalta.

Tutustu oppilaitoskohtaiseen kesäopintotarjontaan, ilmoittautumisaikoihin ja muihin lisätietoihin alla.

Kuopion aikuislukion kesälukio-ohjelma 2019

Kuopion lukiolaisille suunnattuja kursseja voi suorittaa kesällä 2019 Kuopion aikuislukion kesälukio-ohjelmassa. Kesän aikana toteutetaan kaksi opetusjaksoa, joiden aikana voi opiskella englannin ja ruotsin kielen sekä matematiikan kursseja. Myös Abi-kursseja yo-kokeisiin valmistautuville! 

Huom! Lukiolaisille on myös sopivia opintojaksoja avoimen yliopiston kesätarjonnassa. Katso lisätietoja alla.

Tutustu: Kesälukio 2019, Kuopio


Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille on erityinen kesäopintotarjonta. Opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja. Osa tenteistä on sähköisinä tentteinä.

Tutustu: Itä-Suomen yliopiston kesäopinnot, tutkinto-opetus

Huomaa myös kesän kieli- ja viestintäopinnot, joista löydät tietoa yliopiston WebOodista. Englannin kielen kurssit on mahdollista suorittaa lisäksi yliopiston Summer Schoolissa intensiivisenä kahden viikon kurssina.

Hyödynnä myös avoimen yliopiston tarjonta! Lisätiedot alla.

Avoin yliopisto, Aducate

Avoimen yliopiston kesäopinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojaksot ovat maksullisia, mutta Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja Kuopion lukiolaisille on tarjolla myös maksuttomia opintoja. Mikäli lukiolaisille sopivia avoimen yliopiston opintojaksoja on myös avoimen yliopiston kesän opetustarjonnassa, ko. opintojaksot ovat Kuopion lukioissa opiskeleville maksuttomia ja suoritukset luetaan lukio-opintoihin ja niistä saa myös yliopiston opintopisteitä jo lukio-opiskelun aikana. Katso myös: Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomien avoimen yliopiston opintojen hakuajat ja -ohjeet sekä opiskelijoiden valintaperusteet.

Tutustu: Avoimen yliopiston (Aducate) kesän 2019 opetustarjonta


Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kesäopinnot löytyvät oppilaitoksen Wilmasta kesäopinnot-tarjottimen kautta. Ilmoittautumisaika 18.3 - 7.4.2019.

 

Snellman kesäyliopistossa voit opiskella kesän aikana kieliopintoja. Opintojaksot ovat osa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton pe­rus­tut­kin­to­jen kie­li­o­pin­to­ja. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton opiskelijat voivat si­säl­lyt­tää opin­to­jak­son suo­raan tut­kin­too­n.

Ruotsin kertauskurssi (UEF) 17.5-15.6

English Reading Academic Skills (UEF) 24.5-15.6

English Academic and Professional Communication (UEF) 9.8-31.8

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (UEF) 16.-31.8

 

 

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS