Opiskelu ja työ

Etusivu » Opiskelu ja työ

Kaksoisura Kuopion alueen
urheiluakatemiassa

Kuopion alueen urheiluakatemia tarjoaa urheilijalle aidon mahdollisuuden kaksoisuran rakentamiseen yläkoulusta työelämään siirtymiseen saakka. Opintojen suunnittelu ja ohjaus sekä joustavat opintojärjestelyt mahdollistavat urheilun ja opintojen yhteensovittamisen ja kahdella uralla etenemisen.

Toiminnassamme on mukana 2 yläkoulua, 6 toisen asteen oppilaitosta ja 2 korkeakoulua. Kuopion alueen urheiluakatemiaan kuuluvat oppilaitokset ovat:

  • Hatsalan klassillinen koulu ja Jynkänlahden koulu
  • Kuopion klassillinen lukio (urheilulukio)
  • Leppävirran lukio
  • Nilsiän lukio (Tahkon Alppikoulu)
  • Pielaveden lukio
  • Siilinjärven lukio
  • Savon ammattiopisto (urheilijoiden ammatillinen koulutus)
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Savonia-ammattikorkeakoulu

Oppilaitoskohtaiset etä- ja verkko-opinnot helpottavat opiskelua leiri- ja kilpailumatkoilla ja esimerkiksi kilpailukauden aikana opintojen suunnitteluun saa apua oppilaitoksen opinto-ohjaajalta tai urheiluakatemian toiminnanjohtajalta. Urheilijaopiskelijan näkökulmasta keskeistä on suunnitelmallisuus ja oma aktiivisuus: opintojen ja urheilu-uran etenemistä kannattaa suunnitella sekä lukuvuositasolla että pidemmällä aikavälillä. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa kannattaa huomioida valmentautumisen painotukset kuten esim. kisa- ja leirimatkat. Urheilija saa kokonaisvaltaista tukea kaksoisuran suunnitteluun ja hallintaan läpi uran, mukaanlukien tuen myös työelämäkontaktien luomiseen ja huippu-urheilu-uran päättyessä urasiirtymään. Tutustu urheiluakatemian tarjoamiin mahdollisuuksiin urheilijanpolun eri vaiheissa!

Yläkoulut

Toinen aste

Korkeakoulut

Työelämä

Kuopion alueen urheiluakatemia

Hannes Kolehmaisen katu 4
70110 Kuopio
+ 358 44 718 1790

Kaikki yhteystiedot >>