Korkeakouluopinnot

Etusivu » Opiskelu ja työ » Korkeakouluopinnot

Korkeakouluopinnot

Kuopion alueella on monipuoliset korkeakouluopintomahdollisuudet – voit yhdistää urheilu-uran opiskeluun niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussakin. Kuopiossa urheilet ja elät kompaktissa kaupunkiympäristössä, jossa oppilaitokset sijaitsevat lähellä harjoitusolosuhteita. Urheiluakatemiaoppilaitoksina Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu tukevat urheilijoita kahden uran rakentamisessa.

Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Kandidaatin tai maisterin tutkinnot voit opiskella 13 koulutusalalla. Urheiluakatemia – statuksen omaavilla Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 op Urheiluakatemiaopintoja, jotka on mahdollisuus sisällyttää tutkintoon koulutusalasta riippuen. Lisätietoja alla. Urheiluakatemiaopintoja voi suorittaa myös kesäopintoina.

Lue lisää:
Urheiluakatemiatoiminta Itä-Suomen yliopistossa

Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella 6 koulutusalalla AMK-tutkinnon. Muun muassa eri opiskelumuotoja yhdistelevät monimuoto-opinnot ovat hyvä vaihtoehto urheilijoille: lähiopetuksen lisäksi opintoja on mahdollista tehdä joustavasti esim. verkko- ja etäopiskeluna. Urheiluakatemia – statuksen omaavilla Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 op Urheiluakatemiaopintoja, jotka on mahdollista sisällyttää tutkintoon koulutusalasta riippuen. Urheiluakatemiaopintoja voi suorittaa myös kesäopintoina.

Uutta! Urheilijan polku amk-opintoihin tavoitteellisille kilpa- ja huippu-urheilijoille

Urheilijan on mahdollista aloittaa amk-tutkintoon tähtäävä opiskelu avoimen amk:n kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet ensin 60 op tavoitetutkintosi opintoja avoimessa amk:ssa ja haet sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi. Tämän vaihtoehdon etuna on se, että avoimen amk:n kautta ensin suorittamasi opinnot hyväksiluetaan ja näin myöhemmin tapahtuvaan ajallisesti rajoitettuun tutkinto-opiskeluun saadaan joustoa ja tilaa urheilun vaatimalle ajalle.

Lue lisää:
Huippu-urheilu ja opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulussa

Vinkit korkeakouluopinnot aloittavalle urheilijalle

Kun olet vastaanottanut opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa, on aika hakea Kuopion alueen urheiluakatemiaan. Jäseneksi hyväksymisestä saat viestin sähköpostilla.

Urheilu-uran ja korkeakouluopintojen onnistuneen yhdistämisen avainsanoja ovat aktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja ajankäytön hallinta. Oppilaitosten lukuvuoden aloitustapahtumissa ja urheiluakatemian infoissa kannattaa olla mukana, koska niissä selviää jo moni käytännön asia. Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa selvitää omien opintojen mahdollisia reunaehtoja ja toisaalta tehdä opintosuunnitelma urheilu-ura huomioiden niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Oman oppilaitoksen hops-ohjaajat ja opot auttavat opintojen suunnittelussa ja sen lisäksi urheiluakatemian toiminnanjohtajan kanssa käydyissä starttikeskusteluissa pureudutaan tarkemmin urheilun ja opintojen yhdistämisen asioihin yksilötasolla.

Mahdollisuuksia urheilijalle

Urheiluakatemiaopinnot (15 op)

Urheiluakatemiaopintojen (15 op) ytimessä on kahden uran tekemisen tukeminen ja urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Opinnot koostuvat urheiluvalmentautumisesta, kahden uran suunnittelemisesta ja toteutuksesta sekä hankitun osaamisen näkyväksi tekemisestä. Kokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka voi suorittaa myös erikseen. Opintojakson viidestä opintopisteestä neljä voi saada valmentautumisesta. Opintojakson muut suoritukset koostuvat starttikeskustelusta, opiskelu- ja valmentautumissuunnitelman tekemisestä, valmennuksen todentamisesta ja palautekeskustelusta ja itsearvioinnista.

Jos haluat suorittaa Urheiluakatemiaopintoja; toimi näin:

1. Tutustu opintojaksokuvauksiin oppilaitoksen opinto-oppaissa 

2. Ilmoittaudu opintojaksolle olemalla yhteydessä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan.

3. Odota kutsua urheiluakatemian järjestämään ohjauskeskusteluun

4. Keskustele oppilaitoksesi opon/ohjaajan kanssa:

  • Selvitä soveltuuko opintojakso tutkintoosi (esim. valinnaiset opinnot)
  • linkitä opintojakso omaan opintosuunnitelmaasi

Kysy lisää: johanna.tikkanen@kuopio.fi.

UEF/urheiluakatemiaopinnot
Savonia-AMK/urheiluakatemiaopinnot 

UEF - avoin yliopisto

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa on monipuolinen opintotarjonta: yli 100 oppiainetta joiden opiskeluun valittavana on lähi-, monimuoto- ja verkko-opetusta. Aducatessa voit suorittaa tutkinto-opiskelijana esimerkiksi sivuaineopintoja ja rakentaa näin omaa polkuasi.

Avoimessa yliopistossa opiskelu on myös yksi tie hakeutua tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, koska voit opiskella Itä-Suomen yliopiston tutkintojen osia joustavasti jo etukäteen. Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi on mahdollista hakeutua ns. väylien kautta. Avoimen yliopiston väylien valintaperusteet vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Avoimen väyliä on jo tällä hetkellä 40 hakukohteeseen.

Savonia AMK - avoin-amk ja polkuopinnot

Urheilija voi aloittaa opintonsa myös avoimen amk:n polkuopinnoissa. Polkuopinnot  tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tutkintoon. Amk-polkuopiskelijana opiskelet 1. vuoden opinnot tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ns. lisäpaikoilla, joten opiskelupaikkoja on rajallisesti.

Hyvä vaihtoehto esim. välivuodelle ja saada ammattikorkeakouluopinnot käyntiin!

Tutustu: Joustava opiskelu ja haku AMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n kautta

Kuopion alueen urheiluakatemia

Hannes Kolehmaisen katu 4
70110 Kuopio
+ 358 44 718 1790

Kaikki yhteystiedot >>