Menesty oman motivaatioprofiilin avulla

Etusivu » Opiskelu ja työ » Työelämään » Menesty oman motivaatioprofiilin avulla

Motivaatioprofiili

Urheilijoiden kaksoisuralla menestyksen tukemisessa on otettava huomioon yksilölliset erot muun muassa urheilijan persoonassa, taidoissa sekä kehityspoluissa. Kuopion alueen urheiluakatemiassa tuemme urheilijoita tunnistamaan omia yksilöllisiä tarpeitaan ja vahvuuksiaan sekä hyödyntämään niitä itselleen merkityksellisen suunnan löytymisessä ja rakentamisessa. Tässä erinomaisena työkaluna toimii ohjauksessa hyödynnettävä itsetuntemusta lisäävä ja sisäistä motivaatiota selventävä RSMP-motivaatioprofilointi.

Steven Reissin motivaatioteoriaan pohjautuva motivaatioprofiili auttaa itsetuntemuksen lisäämisessä, urapohdinnoissa ja oman paikan löytämisessä. Motivaatioprofiili auttaa löytämään omat vahvuudet ja meissä jokaisessa asustavan hiljaisenkin potentiaalin. Se antaa tukea esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseen, oman elämän valintatilanteisiin, urasuunnitteluun, hyvinvoinnin ja tasapainon lisäämiseen, motivoitumiseen ja innostumiseen.

”Tuntemalla itsensä paremmin ihmiset voivat tehdä mielekkäämpiä valintoja, jotka johtavat merkitykselliseen elämään ja vähentävät ongelmia vuosien saatossa.” – Steven Reiss

Motivaatioprofiili on tieteellisesti validi, standardoitu arviointi siitä, mikä ihmistä motivoi. Se paljastaa, mikä sinua motivoi, mitkä ovat syvimmät arvosi ja miten todennäköisesti käyttäydyt eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Motivaatioprofiili kertoo psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista.

Motivaatioprofiilin avulla saat apua kaikkiin elämän- ja urasuunnittelun vaiheisiin. Motivaatiotietoutta voi hyödyntää monella tapaa omassa elämässä ihan jokapäiväisessä arjessa sekä laajasti elämän eri taitekohdissa: koulumotivaatiossa ja sen ylläpitämisessä, ammatinvalinnassa, urasuunnittelussa ja esim. työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa. Motivaatiotietous avaa lisäajatuksia omiin vahvuuksiin ja luontaisiin tarpeisiin sekä niiden ilmenemiseen liittyen niin opiskelussa kuin työelämässä. Tämän tietouden avulla voi lähteä etsimään omaa alaa ja paikkaa, johon oikeasti tuntee paloa. Motivaatiotietous avaa ymmärrystä myös muita kohtaan ja antaa aineksia myös työyhteisöjen ja tiimien hyvinvointiin ja tuloksekkaampaan toimintaan.

Motivaatioprofiili ei kerro, kuinka motivoitunut tai ei-motivoitunut työhösi, opintoihisi tai elämääsi olet, vaan se antaa aineksia siihen, millainen työskentely-ympäristö sinua sytyttää, mitkä asiat innostavat tai lannistavat, mistä saat voimaa ja mikä on sinulle mukavuus- ja epämukavuusalueella toimimista. Motivaatioprofiilit ovat osoittautuneet laajasti itseymmärrystä lisääviksi ja hyvinvointia vahvistaviksi työkaluiksi opiskelijoiden opiskelun, jaksamisen ja valintojen tukena. Sekä nuorilta että opinto-ohjaajilta tullut palaute on erittäin positiivista.

5 Vinkkiä motivaatioiden hyödyntämiseen

  1. Tunnista, mistä sytyt, mikä innostaa.
  2. Pyri tilanteisiin ja olosuhteisiin, joissa voit toteuttaa luontaisia motiivejasi ja vahvuuksiasi.
  3. Tulevaisuudessa vahvoja ovat he, jotka tietävät kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa.
  4. Työnhaussa vahvoilla ovat he, jotka osaavat sanoittaa osaamisensa.
  5. Opit ymmärtämään itseäsi ja muita.

 

Miten voin saada oman motivaatioprofiilin?

Motivaatioprofiilit ovat osa urheiluakatemian kaksoisuran ohjaustyötä ja Kuopion alueen urheiluakatemiaan kuuluvat urheilijat voivat saada oman motivaatioprofiilin maksutta osana opinto- ja uraohjausta. Motivaatioprofiili muodostetaan vastaamalla kyselytyökalun avulla itsenäisesti netin kautta erilaisiin väittämiin. Tämän jälkeen valmistunut profiili käydään läpi palautekeskustelussa sertifioidun RSMP motivaatiovalmentajan kanssa.

Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenoppilaitoksista toisen asteen oppilaitoksissa: useissa lukioissa ja urheiluamiksessa RSMP-koulumotivaatiovalmentajina toimivat opinto-ohjaajat. Uran myöhemmissä vaiheissa urheiluakatemian koordinaattorit auttavat urheilijoita itsetuntemuksen, motivaation ja oman suunnan löytymisessä RSMP-motivaatioprofiilien avulla. Jos siis opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, kysy lisää motivaatioprofiileista opinto-ohjaajiltasi. Korkeakoulussa opiskeleva urheiluakatemialainen – motivaatioprofiilin saamiseksi ota rohkeasti yhteyttä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan. 

reiss motivaatioprofiili

Kuopion alueen urheiluakatemia

Hannes Kolehmaisen katu 4
70110 Kuopio
+ 358 44 718 1790

Kaikki yhteystiedot >>