Esittely

Etusivu » Esittely

Tehtävänä menestys –
urheilussa ja opinnoissa

Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden ja valmentajien, oppilaitosten ja kuntien, urheiluseurojen sekä erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto. Tavoitteenamme on mahdollistaa urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla! Toimimme osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen Kuopion alueella. Verkostomme mahdollistaa niin ammatillisen koulutuksen, lukio-opintojen kuin korkeakoulututkinnonkin suorittamisen ja valmentautumisen hyvissä olosuhteissa. Oppilaitoksissa huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan tuomat haasteet mm. järjestämällä joustavia opiskelujärjestelyjä. Jo yläkouluaikana tuetaan urheilijoiden kasvua muun muassa mahdollistamalla monipuolista liikuntaa koulupäivien yhteydessä.

Valmentautumisen osalta koordinoimme päivittäisvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijan arjen ja uran kannalta merkittäviä asiantuntijapalveluita.

Lyhyesti

 • Alueellinen huippu-urheiluverkosto (Kuopio, Tahko, Siilinjärvi, Leppävirta, Pielavesi)
 • Osa Suomen Olympiakomitean koordinoimaa valtakunnallista urheiluakatemiaverkostoa
 • Hallinoiva taho Kuopion kaupunki
 • 450 urheilijaa + 144 urheiluluokkalaista juniorijäsenenä
 • 10 oppilaitosta
 • Lajivalmennusta 11 lajissa
 • Kattavat asiantuntijapalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemia

Toiminta ja palvelut

 • Urheiluakatemialaisen status ja jäsenkortti
 • Aamuvalmennusmahdollisuus paikkakuntakohtaisissa valmennuslajeissa
 • Paikkakuntakohtaiset edut harjoituspaikkojen käytössä (urheilijan kausikortti)
 • Joustavat oppilaitoskohtaiset opiskelujärjestelyt
 • Opiskelu- ja urasuunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa
 • Tuki- ja asiantuntijapalvelut
 • Valmentajien koulutus ja osaamisen kehittäminen

Urheiluakatemialaisten kokemuksia

Arvot

Yksilölähtöisyys

Opiskelevat urheilijat ovat toimintamme lähtökohta. Otamme huomioon yksilölliset kehitysvaiheet ja elämäntilanteet sekä opiskelussa että valmentautumisessa. Kehitämme urheilijalähtöisiä tukimalleja. Tarjoamme urheilijalle mahdollisuuden tavoitella omaa parastaan.

Yhteistyö

Verkostossa on voimaa ja mahdollisuuksia, kun jokainen toimija tuo oman panoksensa sen toimintaan.

Vastuullisuus

Sitoudumme ja vahvistamme eettisesti kestävää urheilukulttuuria.

Tavoitteellisuus

Sitoutunut ja eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri.

Johtoryhmä

Leena Auvinen, puheenjohtaja, Kuopion kaupunki
Birgitta Kankaanpää, Savon ammattiopisto
Jukka Sormunen, Kuopion lukiokoulutus
Sari Ihalainen, Leppävirran lukio
Veli-Matti Kuusela, Nilsiän lukio/Tahkon Alppikoulu
Aurora Hansen, Siilinjärven lukio
Miika Kräkin, Pielaveden lukio
Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

Asiantuntijajäsenet:
Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta
Ilpo Koponen, yleisurheilu
Herkko Koski, jääkiekko
Jaakko Pulkkinen, jalkapallo
Ilja Venäläinen, Kuopion kaupunki
Joel Naukkarinen, urheilijajäsen
Johanna Tikkanen, toiminnanjohtaja
Marika Makkonen, projektipäällikkö

Kaksoisura on suomalaisen urheilun arvovalinta