Asiantuntijatoiminta

Etusivu » Asiantuntijatoiminta

Asiantuntijatoiminta

Kuopion alueen urheiluakatemian monipuolisen asiantuntijaverkoston avulla urheilija saa kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta kaksoisuran suunnitteluun ja hallintaan. Lajivalmennuksen kanssa yhteistyössä toimivaan asiantuntijatoimintaan kuuluvat psyykkinen valmennus, fysioterapia, ravitsemusvalmennus, urheiluhieronta, terveys- ja lääkäripalvelut, opinto- ja uraohjaus, seuranta- ja testaustoiminta, taitovalmennus sekä yritysyhteistyömentorointi. Toiminta toteutuu laji- valmennusryhmä- ja paikkakunta kohtaisesti. Urheiluyläkouluissa asiantuntijatoimintaa toteutetaan ryhmämuotoisesti.

Urheiluakatemian asiantuntijatoiminnan vastaavana toimii Antti Heinänen: antti@marsumove.fi, 045 139 4101

Tutustu asiantuntijatoimintaan:

Taito- ja ominaisuusvalmennus

Taito- ja ominaisuusvalmentaja Antti Heinänen työskentelee urheiluakatemian yläkoulujen ja toisen asteen valmennusryhmien sekä yksittäisten kärkiurheilijoiden kanssa. Taitovalmennuksen lisäksi Antti koordinoi testauspalveluita. Urheiluyläkoulujen taito- ja ominaisuusvalmentajina toimivat lisäksi Jaakko Uhlbäck ja Tiina Moilanen.

Psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa, urheilijan hyvinvoinnin tukemista ja psyykkisten taitojen ohjaamista ja opettamista. Urheilijan psyykkiseen valmennukseen kuuluu urheilijan tukeminen urheilusuorituksessa, harjoittelussa sekä urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa. Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan urheilijan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen.

Psyykkinen valmentaja tukee urheilijoita kohti heidän tavoitteitaan ja tekee yhteistyötä valmentajien kanssa. Tyypillisiä pohdiskeltavia ja harjoitettavia tilanteita ja taitoja ovat esimerkiksi, miten hallita jännitystä, kuinka menetellä kuormittumiseen ja palautumiseen liittyvissä haasteissa tai jos on loukkaantunut sekä kuinka valmistautua kisoihin.

Urheiluakatemian psyykkisen valmennuksen asiantuntijat Sami Tapaninen ja Atte Sacklin työskentelevät urheiluakatemian valmentajien ja valmennusryhmien kanssa lajien prosesseja tukien. Lisäksi Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija voi käydä maksutta kaksi kertaa yksilöohjauksessa, jonka jälkeen ohjauskerrat ovat omakustanteisia.

 Yhteydenotot: Sami Tapaninen, sami.tapaninen@siilinjarvi.fi, 0400 943728, Atte Sacklin, atte@sacklinperformance.fi, 0447871145

 

 

Ravitsemusvalmennus

Urheiluakatemian ravitsemusvalmennuksen asiantuntijoina toimii laillistettu ravitsemusterapeutti Jaakko Mursu (FT). Hän työskentelee urheiluakatemian valmennusryhmien ja yksittäisten urheilijoiden kanssa.

Palveluihin kuuluu urheilijan konsultaatiokäynnit valmennusryhmissä, luennot ja verkkokurssi, yksilöohjaus, ruokapäiväkirjan analysointi ja ravitsemusneuvonta. Urheiluakatemian urheilija on oikeutettu käymään kaksi kertaa yksilöohjauksessa maksutta.

Jaakko Mursu: jaakkojuhanimursu@gmail.com, p. 050 573 1378

Fysioterapia

Urheiluakatemian fysioterapeutteina toimivat Jari Puustinen, Joona Kokkola ja Tarja Koski. Fysioterapeutit toimivat valmennusryhmien mukana tukien urheilijoiden valmennusprosesseja.

Fysiopoli toimii matalan kynnyksen konsultaation periaatteella. Fysiopolille ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Käynnin pituus on keskimäärin 15 minuuttia ja se on ilmainen urheiluakatemian urheilijoille.

Fysiopoli keskiviikkoisin klo 8–10 Kuopio-hallin alakäytävän hierontahuoneessa

lv. 2024-2025 ajankohdat päivitetään myöhemmin.

Mikäli urheilija haluaa varata erikseen ajan fysioterapeutilta, ovat käynnit omakustanteisia.

Urheiluakatemia tekee lisäksi yhteistyötä Savonia-amk:n Viretorin fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat vammariskikartoituksia urheiluakatemian urheilijoille osana aamuvalmennuksia. Näiden skreenausten sisältöjen (esim. videot) käyttöä koskeva asiakasrekisteriseloste: Kuopio KurssiTV asiakasrekisteriseloste 2019_urheiluakatemia.

Fysioterapeuttiopiskelijoilta on lisäksi mahdollisuus varata vastaanottoaikoja, jotka ovat akatemiaurheilijoille maksuttomia. Ajanvaraukset: www.viretori.fi

Urheiluhieronta

Urheiluhieroja Joonas Pääkkösen vastaanottotilat sijaitsevat Kuopion Klassillisen lukion ”Klassikan” alakerrassa. Urheiluakatemian urheilijoille on alennetut hinnat:

30min 30€

45min 35€

60min 40€

90min 55€

UrheiluhierontaJP
Opistotie 1, 70200 Kuopio
040 529 2978
urheiluhierontajp@gmail.com
www.urheiluhierontajp.fi

Terveys- ja lääkäripalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemia tekee yhteistyötä Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen (KuLTu) kanssa. Liikuntalääketieteen erikoistuva lääkäri toimii urheiluakatemian valmennusryhmien, valmentajien ja asiantuntijoiden tukena.

Lääkärin konsultaatio Kuopio-hallilla: 

Erikoistuva lääkäri jalkautuu urheilijoiden ja valmentajien pariin ja on tavattavissa Kuopio-hallilla alakäytävän hierontahuoneessa konsultaatioasioissa keskiviikkoisin. Syksyn 2024 ajankohdat päivitetään myöhemmin.

Konsultaatioon ei tarvitse varata aikaa ja se on maksuton akatemiaurheilijoille.

Akatemiaurheilija voi ostaa omakustanteisesti seuraavia palveluita:
– Verikoe, PVK (perusverenkuva + trombosyytit), 25 €
– Verikoe, ferritiini, 25 €
– Verikoe, PVK ja ferritiini, 45 €
– Erikoistuvan lääkärin puhelinkonsultaatio, 20 €
– Erikoistuvan lääkärin vastaanotto 30 min, 15 €, toimenpidemaksu ja lääkkeet veloitetaan erikseen

-Maksimitesti polkupyörällä ilman hengityskaasujen mittausta, 130 €
-Maksimitesti polkupyörällä hengityskaasujen mittauksella, 180 €
-Muut palvelut ks. https://www.kultu.fi/palvelutoiminta/hinnasto/

Hintoihin lisätään mahdollinen alv 24 %, terveydenhuollon palvelut (laboratorio sekä lääkärin tarjoamat palvelut) ovat verottomia.

Ajanvaraus omakustanteisia palveluita varten saila.laaksonen@kultu.fi tai p. 044 7744040

 

Opinto- ja uraohjaus

Urheiluakatemian oppilaitosten opinto-ohjaajat sekä urheiluakatemian toiminnanjohtaja auttavat urheilijoita opinto- ja urasuunnittelussa sekä opintojen ja urheilun yhdistämisessä uran eri vaiheissa. Verkostoomme kuuluu lisäksi jääkiekkolehtori, joka toimii pelaajien tukena opintojen ja pelaamisen yhdistämisessä. Urheilijoiden tukena ovat myös valmentajat ja muut asiantuntijat. Harjoittelun ja opiskelun hallittu ja onnistunut yhdistäminen edellyttää myös urheilijalta määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaa aktiivisuutta.

Ohjauksessa korostuu yksilön ja urheilijan tarpeiden huomioiminen. Lähtökohtana on urheilijan omien tavoitteiden ja suunnan asettaminen. Ohjauksessa hyödynnetään laajasti muun muassa itsetuntemusta lisäävää ja sisäistä motivaatiota selventävää RSMP-motivaatioprofilointia. Urheiluakatemian jäsenoppilaitoksista toisen asteen oppilaitoksissa: lukioissa ja urheiluamiksessa RSMP-koulumotivaatiovalmentajina toimivat opinto-ohjaajat. Uran myöhemmissä vaiheissa urheiluakatemian koordinaattorit auttavat itsetuntemuksen, motivaation ja oman suunnan löytymisessä RSMP-motivaatioprofiilien avulla.

Korkeakouluissa opiskelevat urheiluakatemialaiset voivat suorittaa myös urheiluakatemiaopintoja (15 op), joiden tavoitteena on urheilijaopiskelijan kahden uran (ammatillinen ja urheilu-ura) tukeminen ja opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen.

Tukena ovat lisäksi urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut.
Tunnista osaamistasi, selvitä kiinnostuksen kohteitasi ja vahvuuksiasi, opi sanoittamaan urheilussa oppimaasi työelämäkielelle sekä sovella taitojasi työelämäyhteistyössä kätevästi urheiluakatemian verkkosivuilta löytyvien vinkkien ja harjoitusten avulla silloin kuin sinulle sopii – milloin ja missä vain! Vinkkien avulla luot urheilijan CV:n ja työhakemuksen, voit tutustua ja harjoitella erilaisia työnhaun työkaluja, työnhakua sekä osaamisen esiintuomista. Sivustolla voit myös tutustua urheilijoiden erilaisiin uratarinoihin.

Yhteystietoja

Testauspalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaympäristössä on tarjolla erilaisia urheilijan seuranta- ja testausmenetelmiä. Koska eri lajien lajispesifit testauspalvelut on keskitetty lähinnä urheiluopistoihin, tuomme Kuopion alueen urheiluakatemiassa käytännönläheiset kenttätestit, tasotestit ja seurantatestit lähelle urheilijoita. Ohessa luettelo urheiluakatemian sekä verkoston eri toimijoiden testilaitteista sekä mahdollisuuksista. Osa on vapaasti lainattavissa ja käytettävissä ja osalla tuotteista ja toiminnoista on maksullisia.

Testilaitteet
– Laktaattimittari x2 (kynnystesti juoksu, matto, watbike, uinti tai happojen kontrolli)
– Verensokerimittari
– Valokennot sekä hyppymatto Kuopiohalli (myös ääni reaktiolähtö)
– Valokennot sekä hyppymatto Pohjois-Savon liikunta
– Levytangon kiihtyvyyden ja nopeuden mittaaminen. Voima-nopeus käyrän profilointi.
– Voima-anturi isometrisen voimantuoton mittaaminen. Voima-nopeus käyrän profilointi.
– Kiihtyvyysanturi levytangon suunnanmuutoksen, kiihtyvyyden ja nopeuden mittaaminen.
– Juoksun tai luistelun voima-nopeusprofiili (kenttätesti)- Polkupyöräergo (Kunnonsali, Kunnonpaikka, KuLTu, Uef), epäsuora maksimitesti
– Polkupyöräergo hengityskaasuilla (KuLTu, Uef), suora maksimitesti
– Emg lihasaktiivisuuden mittaus Myontec housut (etureisi, pakara ja takareisi)
– InBody uimahalli
– Rasvaprosenttipihdit
– TENS lihasstimulaatio kuntoutuksen tueksi
– Kurotushyppy ”viuhka”

Muita mahdollisuuksia ja kokemuksia
– Viivekamera, videointi
– Hrv sykeväliseuranta
– Ryhmän / joukkueen rasituksen seuranta kenttätestillä (10min)
– FirstBeat ja Polar rasituksen seuranta ja sykeseuranta yksilö ja ryhmätasolla
– Harjoitettavuus- sekä vammariskikartoitus
– Itä-Suomen yliopiston HUMEA testilaboratorion kumppanuus

Koordinointi ja lisätietoja
Antti Heinänen
fysiikkavalmennus ja testaus
045 139 4101

Yritysyhteistyömentori & työelämäyhteistyö

Kuopion alueen urheiluakatemia auttaa nuoria urheilijoita sponsorointiin ja urheilumarkkinointiin liittyen sekä tarjoaa
tukea työelämän edustajien kontaktointiin ja yhteistyöhön. Sponsoroinnin, urheilumarkkinoinnin ja työelämän asiantuntija Arto Kuuluvainen on urheiluakatemialaisten tukena yhteistyökumppanuusmyyntiin, henkilöbrändin rakentamiseen ja työelämäkontaktien sekä verkostojen rakentamiseen liittyen. Yhteistyökumppanuuksien hankintaa ja hallintaa on mahdollista sparrailla käytännönläheisissä, urheiluakatemialaisille maksuttomissa työpajoissa. Lisäksi akatemiaurheilijoiden on mahdollista saada Arton opastuksella yksilöohjausta, joka voidaan järjestää esim. etäyhteyden välityksellä. Tarjolla on myös kaikille avoin verkkokurssi: Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2 op. 

Urheiluakatemia järjestää lisäksi urheilijoiden ja työelämän edustajien yhteisiä verkostoitumistapahtumia. Tapahtumat auttavat tutustumaan ja luomaan kontakteja työelämän edustajiin esimerkiksi sponsorikumppanuuksia sekä työ- ja harjoittelupaikkoja ajatellen. Voit verkostoitua tilaisuuksissa myös muiden urheilijoiden kanssa!

Tsekkaa myös verkkosivuillamme Urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut

Varataksesi ajan yksilöohjaukseen, ota yhteyttä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan: johanna.tikkanen@kuopio.fi tai p. 044 718 1790.

Kuopion alueen urheiluakatemia

Hannes Kolehmaisen katu 4
70110 Kuopio
+ 358 44 718 1790

Kaikki yhteystiedot >>