Osaamisen tunnistaminen

Etusivu » Osaamisen tunnistaminen

Osaaminen ja motivaatio

Tavoitteet

Tämän osion tavoitteena on lisätä urheilijan itsetuntemusta ja auttaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Tarkoituksena on myös antaa urheilijalle työkaluja omasta potentiaalista kertomiseen työnhakutilanteissa.

Tämän osion avulla:

 • Saat työkaluja oman toiminnan tunnistamiseen
 • Osaat paremmin tunnistaa omaa osaamista ja motivaatiota
 • Pystyt esittämään urheilun kautta saatua osaamista työelämään sopivalla tavalla
 • Osaat kertoa vahvuuksistasi esimerkkien kautta

Harjoitukset

 • Harjoitus 1. Toimintatapojen tunnistaminen
 • Harjoitus 2. Osaamisen kartoittaminen
 • Harjoitus 3. Kiinnostuksen kohteet
 • Harjoitus 4. Menestystarinat

Millainen minä olen?

Itsetuntemusta tarvitaan kaikilla elämänaloilla – ihmissuhteissa, urheilusuoritukseen valmistautuessa, opiskellessa ja urasuunnitelmia tehdessä. Mikään tapa toimia ei lähtökohtaisesti ole toista parempi ja usein käytännön toimintamme on sekoitus erilaisia tyylejä. Meillä on kuitenkin yleensä jokin hallitseva toimintatapa ja sen tunteminen auttaa meitä löytämään vahvuuksiamme.

Seuraava harjoitus auttaa sinua hahmottamaan omaa toimintatyyliäsi, arvojasi ja ominaisuuksiasi. Se ei ole suora analyysi persoonallisuudestasi.

Harjoitus 1: Toimintatapojen tunnistaminen

Valitse laatikko, jossa on kolme sinua eniten kuvaavaa sanaa ja etsi vastaava väri seuraavista kuvioista.

Työssä menestymiseen vaikuttavat tekijät

Työssä menestymisen ainekset ovat yhdistelmä kokemusta ja osaamista, henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, motivaatiota sekä halua ja kykyä oppia uutta.

Miten osaaminen syntyy?

Osaaminen syntyy kokemusten kautta. Alla on muutamia esimerkkejä osaamisen kertymisestä.

Harjoitus 2. Mitä osaamista sinulla on?

Kuvaile omaa osaamistasi.

Motivaatio ja kiinnostuksen kohteet

Aiempien harjoitusten avulla on kartoitettu sinulle tyypillisiä toimintatapoja ja tarpeita sekä toisaalta kertynyttä osaamista. Monilla kiinnostuksen kohteet peilaavat omia taitoja ja vahvuuksia, mutta haluamasi polku saattaa edellyttää myös uusien taitojen opettelua.

Harjoitus 3: Kiinnostuksen kohteet

Minkälainen tekeminen kiinnostaa sinua? Minkälaisessa organisaatiossa? Mistä innostut? Missä työtehtävissä nämä asiat voisivat toteutua?

Vinkki!

Oma motivaatioprofiili antaa syvällistä tietoa omista tarpeista ja siitä, mikä sytyttää. Katso lisää: Menesty oman motivaatioprofiilin avulla.

Osaaminen esiin

Kun tunnet omat vahvuutesi ja osaamisesi, on aika harjoitella niiden esiintuomista muille. Urheilijoilla on usein ominaisuuksia ja taitoja, jotka ovat arvokkaita työmarkkinoilla. Monilla urheilijoilla on kuitenkin haasteita muotoilla osaamistaan ja potentiaaliaan muulle työelämälle tyypillisellä tavalla. Oheiset esimerkit voivat auttaa siirtämään keskustelun urheilumaailmasta työmarkkinoille.

Harjoitus 4: Menestystarinat

Esimerkeissä on voimaa. Tarinat, jotka kertovat tavastasi toimia haastavissa tilanteissa, ovat erinomaisia kuvaamaan ominaisuuksiasi ja saavutuksiasi. Menestystarinasi voivat liittyä urheiluun tai ehkä haluat tuoda esiin joitain muita elämänalueita kuten opintoja, vapaaehtoistoimintaa tai työkokemusta.

Menestystarina #1

 1. Tilanne: Kuvaile tilanne.
 2. Haasteet:Kuvaile kohtaamiasi haasteita.
 3. Toiminta: Kerro, mitä teit.
 4. Tulokset: Kerro, mikä oli lopputulos.

Kun vertaat eri saavutuksiasi koulussa, työssä, vapaa-aikana tai kaveripiirissä toisiinsa, huomaat yhdenmukaisuuksia ongelmanratkaisutilanteissa. Tapa selviytyä ongelmista kertoo sinulle arvokasta tietoa omista vahvuuksistasi.

Katso myös:

Työnhaun työkalut>>
Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat>>

Menesty oman motivaatioprofiilin avulla>>

Kuopion alueen urheiluakatemia

Hannes Kolehmaisen katu 4
70110 Kuopio
+ 358 44 718 1790

Kaikki yhteystiedot >>