Kuopion alueen urheiluakatemia

Tavoitteena huippu - urheilussa ja opinnoissa!

Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden ja valmentajien, urheiluseurojen, oppilaitosten ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto. Toimimme osana Suomen olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiaohjelmaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen. Verkostomme mahdollistaa niin ammatillisen koulutuksen, lukio-opintojen kuin korkeakoulututkinnonkin suorittamisen ja valmentautumisen hyvissä olosuhteissa. Oppilaitoksissa huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan tuomat haasteet mm. järjestämällä joustavia opiskelujärjestelyjä- ja polkuja.

Koordinoimme urheilijoiden päivittäisvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijan arjen ja uran kannalta merkittäviä tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Kuopion alueen urheiluakatemia on valtakunnallisesti merkittävä huippu-urheiluakatemia, jossa rakennetaan opiskelevan urheilijan polku yksilölliset kehitysvaiheet ja elämäntilanteet huomioiden. Urheiluakatemia tarjoaa laadukkaan ympäristön yhdistää urheilu ja opiskelu haastajatasolta huipulle asti.

 

 

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS