ESITTELY

TEHTÄVÄNÄ MENESTYS
– urheilussa ja opinnoissa

Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden ja valmentajien, oppilaitosten ja kuntien, urheiluseurojen sekä erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto. Tavoitteenamme on mahdollistaa urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla! Toimimme osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen Kuopion alueella. Verkostomme mahdollistaa niin ammatillisen koulutuksen, lukio-opintojen kuin korkeakoulututkinnonkin suorittamisen ja valmentautumisen hyvissä olosuhteissa. Oppilaitoksissa huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan tuomat haasteet mm. järjestämällä joustavia opiskelujärjestelyjä. Jo yläkouluaikana tuetaan urheilijoiden kasvua muun muassa mahdollistamalla monipuolista liikuntaa koulupäivien yhteydessä.

Valmentautumisen osalta koordinoimme päivittäisvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijan arjen ja uran kannalta merkittäviä asiantuntijapalveluita.

Lyhyesti

 • Alueellinen huippu-urheiluverkosto (Kuopio, Tahko, Siilinjärvi, Leppävirta, Pielavesi)
 • Osa Suomen Olympiakomitean koordinoimaa valtakunnallista urheiluakatemiaverkostoa
 • Hallinoiva taho Kuopion kaupunki
 • 450 urheilijaa + 144 urheiluluokkalaista juniorijäsenenä
 • 10 oppilaitosta
 • Lajivalmennusta 11 lajissa
 • Kattavat asiantuntijapalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemia

TOiMINTA JA PALVELUT

 • Urheiluakatemialaisen status ja jäsenkortti
 • Aamuvalmennusmahdollisuus paikkakuntakohtaisissa valmennuslajeissa
 • Paikkakuntakohtaiset edut harjoituspaikkojen käytössä (urheilijan kausikortti)
 • Joustavat oppilaitoskohtaiset opiskelujärjestelyt
 • Opiskelu- ja urasuunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa
 • Tuki- ja asiantuntijapalvelut
 • Valmentajien koulutus ja osaamisen kehittäminen

 

 

 

URHEILUAKATEMIAlaisten kokemuksia

aRVOT

Yksilölähtöisyys

Opiskelevat urheilijat ovat toimintamme lähtökohta. Otamme huomioon yksilölliset kehitysvaiheet ja elämäntilanteet sekä opiskelussa että valmentautumisessa. Kehitämme urheilijalähtöisiä tukimalleja. Tarjoamme urheilijalle mahdollisuuden tavoitella omaa parastaan.

Yhteistyö

Verkostossa on voimaa ja mahdollisuuksia, kun jokainen toimija tuo oman panoksensa sen toimintaan.

Vastuullisuus

Sitoudumme ja vahvistamme eettisesti kestävää urheilukulttuuria.

Tavoitteellisuus

Sitoutunut ja eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri.

Suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Noudatamme Kuopion alueen urheiluakatemiassa Suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa

Et ole yksin palvelu– tarjoaa tietoa turvallisesta urheiluharrastuksesta ja antidoping asioihin pureudutaan Puhtaasti paras-verkkokoulutuksessa. 

johtoryhmä

Birgitta Kankaanpää, Savon ammattiopisto

Jukka Sormunen, puheenjohtaja, Kuopion lukiokoulutus

Sari Ihalainen, Leppävirran lukio

Veli-Matti Kuusela, Nilsiän lukio/Tahkon Alppikoulu

Anna-Maija Tiilikainen, Kuopion klassillinen lukio

Miika Kräkin, Pielaveden lukio

Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

Asiantuntijajäsenet:

Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta

Herkko Koski, jääkiekko

Jaakko Pulkkinen, jalkapallo

Ilja Venäläinen, Kuopion kaupunki

Joel Naukkarinen, urheilijajäsen

Johanna Tikkanen, toiminnanjohtaja

 

Kaksoisura on suomalaisen urheilun arvovalinta