ASIANTUNTIJATOIMINTA

aSIANTUNTIJATOIMINTA

Kuopion alueen urheiluakatemian monipuolisen asiantuntijaverkoston avulla urheilija saa kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta kaksoisuran suunnitteluun ja hallintaan uran alkutaipaleelta urheilu-uran päättymiseen saakka. Lajivalmennuksen kanssa yhteistyössä toimivaan asiantuntijatoimintaan kuuluvat urheilupsykologia, fysioterapia, ravitsemusvalmennus, urheiluhieronta, terveys- ja lääkäripalvelut, opinto- ja uraohjaus, seuranta- ja testaustoiminta, taitovalmennus sekä yritysyhteistyömentorointi. Toteutamme asiantuntijatoiminnan tarjoamisessa osallistuvan asiantuntijuuden periaatteita ja toimintaa on pyritty järjestämään tarveperusteisesti urheilijan arjen tueksi. Toimintoja tarjotaan ja kohdennetaan riippuen urheilijaopiskelijan tasosta, lajista ja oppilaitoksesta. 

Ohjauksen ammattilaiset, asiantuntijat, vertaistuki sekä yksilölliset työkalut ja ratkaisut ovat urheilijoiden tukena. Tutustu toimintoihin alla, kysy rohkeasti lisää ja tule juttusille! Yhteystiedot löytyvät eri aihealueiden kohdalta ja voit myös kysyä tarvittaessa lisätietoja urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkaselta, p. 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi

TUTUSTU ASIANTUNTIJATOIMINTAAN:

Taito- ja ominaisuusvalmennus

Taito- ja ominaisuusvalmentaja Antti Heinänen työskentelee urheiluakatemian yläkoulujen ja toisen asteen valmennusryhmien sekä yksittäisten kärkiurheilijoiden kanssa. Taitovalmennuksen lisäksi Antti koordinoi testauspalveluita. Toinen taito- ja ominaisuusvalmentaja Jussi Hämäläinen toimii urheiluluokkalaisten valmennuksessa.

Urheilupsykologi

Psyykkinen valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa, urheilijan hyvinvoinnin tukemista ja psyykkisten taitojen ohjaamista ja opettamista. Urheilijan psyykkiseen valmennukseen kuuluu urheilijan tukeminen urheilusuorituksessa, harjoittelussa sekä urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa. Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan urheilijan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen. Urheilupsykologille voi varata ajan myös, mikäli urheilijalla on huolia, vaikeuksia ja muita hankaliksi kokemia asioita arjessa, joista urheilija haluaa keskustella. 

Urheilupsykologi tukee urheilijoita kohti heidän tavoitteitaan ja tekee yhteistyötä valmentajien kanssa. Tyypillisiä urheilupsykologin kanssa pohdiskeltavia ja harjoitettavia tilanteita ja taitoja ovat esimerkiksi, miten hallita jännitystä, kuinka menetellä kuormittumiseen ja palautumiseen liittyvissä haasteissa tai jos on loukkaantunut sekä kuinka valmistautua kisoihin. 

Urheilupsykologi Saara Grönholm on tavattavissa yksilöohjausta varten pääsääntöisesti keskiviikko-iltapäivisin ajanvarauksella Kuopio-hallilla urheiluakatemian asiantuntijoiden työtiloissa. Yksilöohjaukset ovat suunnattu urheiluakatemian toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa opiskeleville urheilijoille.  Lisäksi Saara työskentelee urheiluakatemian valmentajien ja valmennusryhmien kanssa. 

Yksilöaikojen tiedustelut:
Saara Grönholm, urheilupsykologi (sert.) p. 040 627 5261, saara.gronholm@coronaria.fi

Ravitsemusvalmennus

Urheiluakatemian ravitsemusvalmennuksen asiantuntijoina toimivat laillistetut ravitsemusterapeutit Jaakko Mursu (FT) ja Anni Kukkonen. He työskentelevät urheiluakatemian valmennusryhmien ja yksittäisten urheilijoiden kanssa.

Palveluihin kuuluu urheilijan kokkikurssi, konsultaatiokäynnit valmennusryhmissä, luennot ja verkkokurssi, yksilöohjaus, ruokapäiväkirjan analysointi ja ravitsemusneuvonta. Yksilöohjaukset ovat suunnattu urheiluakatemian toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa opiskeleville urheilijoille ja niiden osalta urheilijan tulee ottaa ensin yhteyttä toiminnanjohtaja Johanna Tikkaseen, 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi.

Fysioterapia

Urheiluakatemian fysioterapeutteina toimivat Jari Puustinen, Joona Kokkola ja Tarja Koski. Fysioterapeutit toimivat toisen asteen valmennusryhmien mukana tukien urheilijoiden valmennusprosesseja.

Fysiopolilla tehdään tilannearvio vammasta, annetaan mahdollinen ensivasteen hoito ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Fysiopolille ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Käynnin pituus on keskimäärin 15 minuuttia ja se on ilmainen urheiluakatemian urheilijoille. Huom! Fysiopolille odotus tapahtuu juoksuradan puolella eli vältetään rokotekeskuksen puolella käytävällä oleilua. 

Syksyn fysiopolipäivät keskiviikkoisin klo 8-10 Kuopio-hallilla:

18.8, 25.8, 1.9, 8.9, 15.9, 21.9, 6.10, 13.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 1.12, 8.12, 15.12

Fysiohelppi: Urheiluakatemian Fysio-Helpin avulla saat nopean arvion ja ohjeet äkillisiin tuki-ja liikuntaelinvaivoihin. FysioHelppi- palvelu on tarkoitettu mm. akuutteihin urheiluvammoihin, joihin kaipaat nopeaa ohjeistusta tai neuvoa kannattaako aikaa varata esim. lääkärille tai apua miten itse kannattaa asiassa toimia. Jos fysioterapeutti ei vastaa puhelimeen, pyrkii hän soittamaan takaisin saman päivän aikana.

p. 044 718 1795.

Mikäli urheilija haluaa varata erikseen ajan fysioterapeutilta, ovat käynnit omakustanteisia. Fysiopoli ja fysiopoli ovat ensisijaiset urheiluakatemian toisen ja korkea-asteen urheilijoille suunnattu.

Urheiluakatemia tekee lisäksi yhteistyötä Savonia-amk:n Viretorin fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat vammariskikartoituksia urheiluakatemian urheilijoille osana aamuvalmennuksia. Näiden skreenausten sisältöjen (esim. videot) käyttöä koskeva asiakasrekisteriseloste: KuopioTV asiakasrekisteriseloste

Fysioterapeuttiopiskelijoilta on lisäksi mahdollisuus varata vastaanottoaikoja, jotka ovat akatemiaurheilijoille maksuttomia. Ajanvaraukset: www.viretori.fi

 

Urheiluhieronta

Urheiluhieroja Joonas Pääkkösen vastaanottotilat sijaitsevat Kuopion Klassillisen lukion ”Klassikan” alakerrassa. Urheiluakatemian urheilijoille on alennetut hinnat:

30min 30€

45min 35€

60min 40€

90min 55€

UrheiluhierontaJP
Opistotie 1, 70200 Kuopio
040 529 2978
urheiluhierontajp@gmail.com
www.urheiluhierontajp.fi

Terveys- ja lääkäripalvelut

Kuopion alueenurheiluakatemialla on yhteistyösopimus urheilijoiden terveyspalveluiden järjestämisestä Terveystalo Kuopion kanssa. Urheiluakatemialla on oma yhteyshenkilö, joka ohjaa ajanvarauksessa, varmistaa hoitoketjun nopean ja vaivattoman kulun sekä auttaa tarvittaessa vakuutukseen liittyvissä asioissa. Jotta asiat sujuisivat mahdollisimman nopeasti, ota aina yhteyttä yhteyshenkilöön asioidessasi Terveystalon kanssa. Huom! Urheiluakatemia ei ole vakuuttanut urheilijoitaan joten tässä noudatetaan kunkin urheilijan oman vakuutuksen vakuutusehtoja.

Yhteydenotto/ajanvaraus:

Yhteyshenkilö Jussi Huttunen, p. 050 –598 7013 (varalla Sirje Poutiainen). Aikaa varatessaan urheilija ilmoittaa olevansa Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija.

Palvelut:

Lääkärin vastaanotto
Ville-Pekka Vuorinen, LL, fysiatrian erikoislääkäri (normaali hinnoittelu)

Urheilijan terveystarkastus
Urheilijan terveystarkastus arvioi liikkujan nykytilanteen ja selvittää hänen rakenteellisia riskejään. Tarkastus auttaa ennaltaehkäisemään vammoja ja tehostamaan harjoittelua.

Urheilijan terveystarkastus sisältää:

  • Esitietolomake
  • Laboratoriotutkimus: pieni verenkuva, mm. hemoglobiini ja valkosolujen määrä
  • Sydänfilmi (EKG)
  • Lääkärintarkastus: ennakkoon täytetyn esitietolomakkeen arviointi, laboratoriokokeiden tulosten arviointi, lihastasapaino, biologisen iän arviointi junioreille
  • Lääkärin palaute huomioitavista seikoista esim. harjoittelun, lihashuollon ja palautumisen suhteen
  • Terveystarkastuksen hinta urheiluakatemian urheilijoille 145 € 

Muiden palveluiden osalta (lääkäri-, erikoislääkäri-ja laboratoriopalveluissa jne.) noudatetaan normaalia hinnoittelua ja ne ovat omakustanteisia.

Opinto- ja uraohjaus

Urheiluakatemian oppilaitosten opinto-ohjaajat sekä urheiluakatemian toiminnanjohtaja auttavat urheilijoita opinto- ja urasuunnittelussa sekä opintojen ja urheilun yhdistämisessä uran eri vaiheissa. Verkostoomme kuuluu lisäksi jääkiekkolehtori, joka toimii pelaajien tukena opintojen ja pelaamisen yhdistämisessä. Urheilijoiden tukena ovat myös valmentajat ja muut asiantuntijat. Harjoittelun ja opiskelun hallittu ja onnistunut yhdistäminen edellyttää myös urheilijalta määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaa aktiivisuutta.

Ohjauksessa korostuu yksilön ja urheilijan tarpeiden huomioiminen. Lähtökohtana on urheilijan omien tavoitteiden ja suunnan asettaminen. Ohjauksessa hyödynnetään laajasti muun muassa itsetuntemusta lisäävää ja sisäistä motivaatiota selventävää RSMP-motivaatioprofilointia. Urheiluakatemian jäsenoppilaitoksista toisen asteen oppilaitoksissa: lukioissa ja urheiluamiksessa RSMP-koulumotivaatiovalmentajina toimivat opinto-ohjaajat. Uran myöhemmissä vaiheissa urheiluakatemian koordinaattorit auttavat itsetuntemuksen, motivaation ja oman suunnan löytymisessä RSMP-motivaatioprofiilien avulla. 

Korkeakouluissa opiskelevat urheiluakatemialaiset voivat suorittaa myös urheiluakatemiaopintoja (15 op), joiden tavoitteena on urheilijaopiskelijan kahden uran (ammatillinen ja urheilu-ura) tukeminen ja opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen.

Tukena ovat lisäksi urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut.
Tunnista osaamistasi, selvitä kiinnostuksen kohteitasi ja vahvuuksiasi, opi sanoittamaan urheilussa oppimaasi työelämäkielelle sekä sovella taitojasi työelämäyhteistyössä kätevästi urheiluakatemian verkkosivuilta löytyvien vinkkien ja harjoitusten avulla silloin kuin sinulle sopii – milloin ja missä vain! Vinkkien avulla luot urheilijan CV:n ja työhakemuksen, voit tutustua ja harjoitella erilaisia työnhaun työkaluja, työnhakua sekä osaamisen esiintuomista. Sivustolla voit myös tutustua urheilijoiden erilaisiin uratarinoihin.

Yhteystietoja

Testauspalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaympäristössä on tarjolla erilaisia urheilijan seuranta- ja testausmenetelmiä. Koska eri lajien lajispesifit testauspalvelut on keskitetty lähinnä urheiluopistoihin, tuomme Kuopion alueen urheiluakatemiassa käytännönläheiset kenttätestit, tasotestit ja seurantatestit lähelle urheilijoita. Ohessa luettelo urheiluakatemian sekä verkoston eri toimijoiden testilaitteista sekä mahdollisuuksista. Osa on vapaasti lainattavissa ja käytettävissä. Osalla tuotteista on hinta. Talent ja top-urheilijoilla on myös mahdollisesti oma tukipakettinsa.

Testilaitteet
Laktaattimittari x2 (kynnystesti juoksu, matto, watbike, uinti tai happojen kontrolli)
Verensokerimittari

Valokennot sekä hyppymatto Kuopiohalli (myös ääni reaktiolähtö)
Valokennot sekä hyppymatto Pohjois-Savon liikunta

Levytangon kiihtyvyyden ja nopeuden mittaaminen. Voima-nopeus käyrän profilointi.
Voima-anturi isometrisen voimantuoton mittaaminen. Voima-nopeus käyrän profilointi.
Kiihtyvyysanturi levytangon suunnanmuutoksen, kiihtyvyyden ja nopeuden mittaaminen.

Juoksun tai luistelun voima-nopeusprofiili (kenttätesti)

Polkupyöräergo (Kunnonsali, Kunnonpaikka, KuLTu, Uef), epäsuora maksimitesti
Polkupyöräergo ja juoksumatto hengityskaasuilla (KuLTu, Uef), suora maksimitesti

Emg lihasaktiivisuuden mittaus Myontec housut (etureisi, pakara ja takareisi)
InBody uimahalli
Rasvaprosenttipihdit
TENS lihasstimulaatio kuntoutuksen tueksi
Kurotushyppy ”viuhka”

Muita mahdollisuuksia 
Viivekamera, videointi
Hrv sykeväliseuranta
Ryhmän / joukkueen rasituksen seuranta kenttätestillä (10min)
FirstBeat ja Polar rasituksen seuranta ja sykeseuranta yksilö ja ryhmätasolla
Harjoitettavuus- sekä vammariskikartoitus

Itä-Suomen yliopiston HUMEA testilaboratorion kumppanuus

Koordinointi ja lisätietoja
Antti Heinänen
fysiikkavalmennus ja testaus
045 139 4101

Yritysyhteistyömentori & työelämäyhteistyö

Kuopion alueen urheiluakatemia auttaa nuoria urheilijoita sponsorointiin ja urheilumarkkinointiin liittyen sekä tarjoaa
tukea työelämän edustajien kontaktointiin ja yhteistyöhön. Sponsoroinnin, urheilumarkkinoinnin ja työelämän asiantuntija Arto Kuuluvainen on urheiluakatemialaisten tukena yhteistyökumppanuusmyyntiin, henkilöbrändin rakentamiseen ja työelämäkontaktien sekä verkostojen rakentamiseen liittyen. Yhteistyökumppanuuksien hankintaa ja hallintaa on mahdollista sparrailla käytännönläheisissä, urheiluakatemialaisille maksuttomissa työpajoissa. Lisäksi akatemiaurheilijoiden on mahdollista saada Arton opastuksella yksilöohjausta, joka voidaan järjestää esim. etäyhteyden välityksellä. Tarjolla on myös kaikille avoin verkkokurssi: Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2 op. 

Urheiluakatemia järjestää lisäksi urheilijoiden ja työelämän edustajien yhteisiä verkostoitumistapahtumia. Tapahtumat auttavat tutustumaan ja luomaan kontakteja työelämän edustajiin esimerkiksi sponsorikumppanuuksia sekä työ- ja harjoittelupaikkoja ajatellen. Voit verkostoitua tilaisuuksissa myös muiden urheilijoiden kanssa!

Tsekkaa myös verkkosivuillamme Urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut

Varataksesi ajan yksilöohjaukseen, ota yhteyttä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan: johanna.tikkanen@kuopio.fi tai p. 044 718 1790.