ASIANTUNTIJATOIMINTA

aSIANTUNTIJATOIMINTA

Kuopion alueen urheiluakatemian monipuolisen asiantuntijaverkoston avulla urheilija saa kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta kaksoisuran suunnitteluun ja hallintaan uran alkutaipaleelta urheilu-uran päättymiseen saakka. Lajivalmennuksen kanssa yhteistyössä toimivaan asiantuntijatoimintaan kuuluvat urheilupsykologia, fysioterapia, ravitsemusvalmennus, urheiluhieronta, terveys- ja lääkäripalvelut, opinto- ja uraohjaus, yritysyhteistyömentorointi sekä taitovalmennus. Toteutamme asiantuntijatoiminnan tarjoamisessa osallistuvan asiantuntijuuden periaatteita ja toimintaa on pyritty järjestämään tarveperusteisesti urheilijan arjen tueksi.

Ohjauksen ammattilaiset, asiantuntijat, vertaistuki sekä yksilölliset työkalut ja ratkaisut ovat urheilijoiden tukena. Tutustu toimintoihin alla, kysy rohkeasti lisää ja tule juttusille! Yhteystiedot löytyvät eri aihealueiden kohdalta ja voit myös kysyä tarvittaessa lisätietoja urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkaselta, p. 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi

TUTUSTU ASIANTUNTIJATOIMINTAAN:

Taito- ja ominaisuusvalmennus

Taito- ja ominaisuusvalmentaja Antti Heinänen työskentelee urheiluakatemian yläkoulujen ja toisen asteen valmennusryhmien sekä yksittäisten kärkiurheilijoiden kanssa. Taitovalmennuksen lisäksi Antti koordinoi testauspalveluita. Toinen taito- ja ominaisuusvalmentaja Jussi Hämäläinen toimii urheiluluokkalaisten valmennuksessa.

Urheilupsykologi

Psyykkinen valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa, urheilijan hyvinvoinnin tukemista ja psyykkisten taitojen ohjaamista ja opettamista. Urheilijan psyykkiseen valmennukseen kuuluu urheilijan tukeminen urheilusuorituksessa, harjoittelussa sekä urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa. Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan urheilijan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen. Urheilupsykologille voi varata ajan myös, mikäli urheilijalla on huolia, vaikeuksia ja muita hankaliksi kokemia asioita arjessa, joista urheilija haluaa keskustella. 

Urheilupsykologi tukee urheilijoita kohti heidän tavoitteitaan ja tekee yhteistyötä valmentajien kanssa. Tyypillisiä urheilupsykologin kanssa pohdiskeltavia ja harjoitettavia tilanteita ja taitoja ovat esimerkiksi, miten hallita jännitystä, kuinka menetellä kuormittumiseen ja palautumiseen liittyvissä haasteissa tai jos on loukkaantunut sekä kuinka valmistautua kisoihin. 

Urheilupsykologi Saara Grönholm on tavattavissa yksilöohjausta varten pääsääntöisesti keskiviikko-iltapäivisin ajanvarauksella Kuopio-hallilla urheiluakatemian asiantuntijoiden työtiloissa. Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija voi käydä maksutta kaksi kertaa urheilupsykologin yksilöohjauksessa, jonka jälkeen ohjauskerrat ovat omakustanteisia. Lisäksi Saara työskentelee urheiluakatemian valmentajien ja valmennusryhmien kanssa. 

Yksilöaikojen tiedustelut:
Saara Grönholm, urheilupsykologi (sert.) p. 040 627 5261, saara.gronholm@coronaria.fi

Ravitsemusvalmennus

Urheiluakatemian ravitsemusvalmennuksen asiantuntijoina toimivat laillistetut ravitsemusterapeutit Jaakko Mursu (FT) ja Anni Kukkonen. He työskentelevät urheiluakatemian valmennusryhmien ja yksittäisten urheilijoiden kanssa.

Palveluihin kuuluu urheilijan kokkikurssi, konsultaatiokäynnit valmennusryhmissä, luennot ja verkkokurssi, yksilöohjaus, ruokapäiväkirjan analysointi ja ravitsemusneuvonta. Yksilöohjausten osalta urheilija ottaa ensin yhteyttä toiminnanjohtaja Johanna Tikkaseen, 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi.

Fysioterapia

Urheiluakatemian vastaavana fysioterapeuttina toimii Jari Puustinen, joka pitää akatemiaurheilijoille fysiopolia Kuopio-hallilla keskiviikkoisin klo 8.00–10.00. Fysiopolilla tehdään tilannearvio vammasta, annetaan mahdollinen ensivaiheenhoito ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Fysiopolille ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Käynnin pituus on keskimäärin 15 minuuttia ja se on ilmainen urheiluakatemian urheilijoille.

Syksyn fysiopolipäivät:

19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 7.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12

Mikäli urheilija haluaa varata erikseen ajan fysioterapeutilta, ovat käynnit omakustanteisia.

Yhteystiedot: 010 2578 100, jari.puustinen@pohjolasairaala.fi

Jarin lisäksi urheiluakatemian fysioterapeutti tiimiin kuuluvat Joona Kokkola ja Eija Hiltunen, jotka työskentelevät urheiluakatemian valmennusryhmien parissa tarveperusteisesti ennaltaehkäisevään fysioterapiaan keskittyen.

Urheiluakatemia tekee lisäksi yhteistyötä Savonia-amk:n Viretorin fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat urheiluluokkalaisille FMS-kartoituksia osana liikuntatunteja. Näiden skreenausten sisältöjen (esim. videot) käyttöä koskeva asiakasrekisteriseloste: Kuopio KurssiTV asiakasrekisteriseloste 2019_urheiluakatemia. 

Fysioterapeuttiopiskelijoilta on lisäksi mahdollisuus varata vastaanottoaikoja, jotka ovat akatemiaurheilijoille maksuttomia. Ajanvaraukset: www.viretori.fi

 

Urheiluhieronta

Urheiluhieroja Joonas Pääkkösen vastaanottotilat sijaitsevat Kuopion Klassillisen lukion ”Klassikan” alakerrassa. Urheiluakatemian urheilijoille on alennetut hinnat.

UrheiluhierontaJP
Opistotie 1, 70200 Kuopio
040 529 2978
urheiluhierontajp@gmail.com
www.urheiluhierontajp.fi

Terveys- ja lääkäripalvelut

Kuopion alueenurheiluakatemialla on yhteistyösopimus urheilijoiden terveyspalveluiden järjestämisestä Terveystalo Kuopion kanssa. Urheiluakatemialla on oma yhteyshenkilö, joka ohjaa ajanvarauksessa, varmistaa hoitoketjun nopean ja vaivattoman kulun sekä auttaa tarvittaessa vakuutukseen liittyvissä asioissa. Jotta asiat sujuisivat mahdollisimman nopeasti, ota aina yhteyttä yhteyshenkilöön asioidessasi Terveystalon kanssa.

Yhteydenotto/ajanvaraus:

Yhteyshenkilö Jussi Huttunen, p. 050 –598 7013 (varalla Sirje Poutiainen). Aikaa varatessaan urheilija ilmoittaa olevansa Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija.

Palvelut:

Lääkärin vastaanotto
Ville-Pekka Vuorinen, LL, fysiatrian erikoislääkäri (normaali hinnoittelu)

Urheilijan terveystarkastus
Urheilijan terveystarkastus arvioi liikkujan nykytilanteen ja selvittää hänen rakenteellisia riskejään. Tarkastus auttaa ennaltaehkäisemään vammoja ja tehostamaan harjoittelua.

Urheilijan terveystarkastus sisältää:

  • Esitietolomake
  • Laboratoriotutkimus: pieni verenkuva, mm. hemoglobiini ja valkosolujen määrä
  • Sydänfilmi (EKG)
  • Lääkärintarkastus: ennakkoon täytetyn esitietolomakkeen arviointi, laboratoriokokeiden tulosten arviointi, lihastasapaino, biologisen iän arviointi junioreille
  • Lääkärin palaute huomioitavista seikoista esim. harjoittelun, lihashuollon ja palautumisen suhteen
  • Terveystarkastuksen hinta urheiluakatemian urheilijoille 130 € (lukion/ammatillisen oppilaitoksen 1.vuosikurssin opiskelijoille ilmainen erillismenettelyä noudattaen, lisätiedot valmennuskoordinaattoreilta).

Muiden palveluiden osalta (lääkäri-, erikoislääkäri-ja laboratoriopalveluissa jne.) noudatetaan normaalia hinnoittelua.

Opinto- ja uraohjaus

Urheiluakatemian oppilaitosten opinto-ohjaajat sekä urheiluakatemian toiminnanjohtaja auttavat urheilijoita opinto- ja urasuunnittelussa sekä opintojen ja urheilun yhdistämisessä uran eri vaiheissa. Tukena ovat myös valmentajat ja muut asiantuntijat. Harjoittelun ja opiskelun hallittu ja onnistunut yhdistäminen edellyttää myös urheilijalta määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaa aktiivisuutta.

Ohjauksessa korostuu yksilön ja urheilijan tarpeiden huomioiminen. Lähtökohtana on urheilijan omien tavoitteiden ja suunnan asettaminen. Ohjauksessa hyödynnetään laajasti muun muassa itsetuntemusta lisäävää ja sisäistä motivaatiota selventävää RSMP-motivaatioprofilointia. Urheiluakatemian jäsenoppilaitoksista toisen asteen oppilaitoksissa: lukioissa ja urheiluamiksessa RSMP-koulumotivaatiovalmentajina toimivat opinto-ohjaajat. Uran myöhemmissä vaiheissa urheiluakatemian koordinaattorit auttavat itsetuntemuksen, motivaation ja oman suunnan löytymisessä RSMP-motivaatioprofiilien avulla. 

Korkeakouluissa opiskelevat urheiluakatemialaiset voivat suorittaa myös urheiluakatemiaopintoja (15 op), joiden tavoitteena on urheilijaopiskelijan kahden uran (ammatillinen ja urheilu-ura) tukeminen ja opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen.

Tukena ovat lisäksi urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut.
Tunnista osaamistasi, selvitä kiinnostuksen kohteitasi ja vahvuuksiasi, opi sanoittamaan urheilussa oppimaasi työelämäkielelle sekä sovella taitojasi työelämäyhteistyössä kätevästi urheiluakatemian verkkosivuilta löytyvien vinkkien ja harjoitusten avulla silloin kuin sinulle sopii – milloin ja missä vain! Vinkkien avulla luot urheilijan CV:n ja työhakemuksen, voit tutustua ja harjoitella erilaisia työnhaun työkaluja, työnhakua sekä osaamisen esiintuomista. Sivustolla voit myös tutustua urheilijoiden erilaisiin uratarinoihin.

Yhteystietoja

Testauspalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaympäristössä on tarjolla urheilijatestauspalveluita. Koska eri lajien lajispesifit testauspalvelut on keskitetty lähinnä urheiluopistoihin, tuomme Kuopion alueen urheiluakatemiassa käytännönläheiset kenttätestit, tasotestit ja seurantatestit lähelle urheilijoita.

Yritysyhteistyömentori & työelämäyhteistyö

Kuopion alueen urheiluakatemia auttaa nuoria urheilijoita sponsorointiin ja urheilumarkkinointiin liittyen sekä tarjoaa
tukea työelämän edustajien kontaktointiin ja yhteistyöhön. Sponsoroinnin, urheilumarkkinoinnin ja työelämän asiantuntija Arto Kuuluvainen on urheiluakatemialaisten tukena yhteistyökumppanuusmyyntiin, henkilöbrändin rakentamiseen ja työelämäkontaktien sekä verkostojen rakentamiseen liittyen. Yhteistyökumppanuuksien hankintaa ja hallintaa on mahdollista sparrailla käytännönläheisissä, urheiluakatemialaisille maksuttomissa työpajoissa. Lisäksi akatemiaurheilijoiden on mahdollista saada Arton opastuksella yksilöohjausta, joka voidaan järjestää esim. etäyhteyden välityksellä. Tarjolla on myös kaikille avoin verkkokurssi: Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2 op. 

Urheiluakatemia järjestää lisäksi urheilijoiden ja työelämän edustajien yhteisiä verkostoitumistapahtumia. Tapahtumat auttavat tutustumaan ja luomaan kontakteja työelämän edustajiin esimerkiksi sponsorikumppanuuksia sekä työ- ja harjoittelupaikkoja ajatellen. Voit verkostoitua tilaisuuksissa myös muiden urheilijoiden kanssa!

Tsekkaa myös verkkosivuillamme Urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut

Varataksesi ajan yksilöohjaukseen, ota yhteyttä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan: johanna.tikkanen@kuopio.fi tai p. 044 718 1790.