ASIANTUNTIJATOIMINTA

aSIANTUNTIJATOIMINTA

Monipuolinen ja laadukas asiantuntijatoiminta on Kuopion alueen urheiluakatemian urheilijoiden tukena kaksoisuralla. Asiantuntijatoimintaan kuuluvat urheilupsykologia, fysioterapia, ravitsemusvalmennus, urheiluhieronta, terveys- ja lääkäripalvelut, kaksoisuran ohjaus ja suunnittelu sekä taitovalmennus. Toteutamme asiantuntijatoiminnan tarjoamisessa osallistuvan asiantuntijuuden periaatteita ja toimintaa on pyritty järjestämään tarveperusteisesti urheilijan arjen tueksi.

Tutustu toimintoihin alla ja kysy tarvittaessa lisätietoja urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkaselta, p. 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi

 Lue lisää asiantuntijatoiminnasta alta.

TUTUSTU ASIANTUNTIJATOIMINTAAN:

Taitovalmennus

Taitovalmentaja Antti Heinänen työskentelee urheiluakatemian yläkoulujen ja toisen asteen valmennusryhmien sekä yksittäisten kärkiurheilijoiden kanssa. Taitovalmennuksen lisäksi Antti koordinoi testauspalveluita.

Urheilupsykologi

Urheilupsykologi Saara Grönholm (Psykicks) työskentelee urheiluakatemian valmentajien ja valmennusryhmien kanssa. Lisäksi Saara on tavattavissa yksilöohjausta varten mm. maanantaisin ajanvarauksella Kuopio-hallilla urheiluakatemian asiantuntijoiden työtiloissa. Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija voi käydä maksutta kaksi kertaa urheilupsykologin yksilöohjauksessa, jonka jälkeen ohjauskerrat ovat omakustanteisia.

Urheilupsykologin työssä pyritään siihen, että tuetaan urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Urheilupsykologiin voi ottaa yhteyttä monenlaisissa asioissa: tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi, jos mietityttää, kuinka voisi valmistautua kisoihin, miten hallita jännitystä, kuinka menetellä kuormittumiseen ja palautumiseen liittyvissä haasteissa, tai jos on loukkaantunut. Urheilupsykologi auttaa urheilijoita kohti heidän tavoitteitaan ja tekee yhteistyötä valmentajien kanssa psyykkisessä valmennuksessa. 

Yksilöaikojen tiedustelut:
Urheilupsykologi Saara Grönholm p. 050 353 7069.

Huom! Koronaepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa yksilöohjaus toteutetaan tällä hetkellä etäyhteyksien kautta.

Ravitsemusvalmennus

Urheiluakatemian ravitsemusvalmennuksen asiantuntijana toimii laillistettu ravitsemusterapeutti Jaakko Mursu (FT). Hän työskentelee urheiluakatemian valmennusryhmien ja yksittäisten urheilijoiden kanssa.

Palveluihin kuuluu urheilijan kokkikurssi, konsultaatiokäynnit valmennusryhmissä, luennot ja verkkokurssi, yksilöohjaus, ruokapäiväkirjan analysointi ja ravitsemusneuvonta. Huom! Nyt poikkeustilanteessa yksilöohjausta voidaan hyvin antaa etäyhteyksen kautta. Yksilöohjausten osalta urheilija ottaa ensin yhteyttä toiminnanjohtaja Johanna Tikkaseen, 044 718 1790, johanna.tikkanen@kuopio.fi.

Fysioterapia

Huom! Fysiopolitoiminta on tauolla vallitsevien poikkeusolojen takia, ja kevään 2020 fysiopolit voidaan toteuttaa yksilöohjauksina etäyhteyksien avulla.

Urheiluakatemian vastaavana fysioterapeuttina toimii Jari Puustinen, joka pitää akatemiaurheilijoille fysiopolia Kuopio-hallilla keskiviikkoisin klo 8.00–10.00. Fysiopolilla tehdään tilannearvio vammasta, annetaan mahdollinen ensivaiheenhoito ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Fysiopolille ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Käynnin pituus on keskimäärin 15 minuuttia ja se on ilmainen urheiluakatemian urheilijoille.

Mikäli urheilija haluaa varata erikseen ajan fysioterapeutilta, ovat käynnit omakustanteisia.

Yhteystiedot: 010 2578 100, jari.puustinen@pohjolasairaala.fi

Urheiluakatemia tekee lisäksi yhteistyötä Savonia-amk:n Viretorin fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat urheiluluokkalaisille FMS-kartoituksia osana liikuntatunteja. Näiden skreenausten sisältöjen (esim. videot) käyttöä koskeva asiakasrekisteriseloste: Kuopio KurssiTV asiakasrekisteriseloste 2019_urheiluakatemia.

Urheiluhieronta

Urheiluhieroja Joonas Pääkkösen vastaanottotilat sijaitsevat Kuopion Klassillisen lukion ”Klassikan” alakerrassa. Urheiluakatemian urheilijoille on alennetut hinnat.

UrheiluhierontaJP
Opistotie 1, 70200 Kuopio
040 529 2978
urheiluhierontajp@gmail.com
www.urheiluhierontajp.fi

Terveys- ja lääkäripalvelut

Kuopion alueenurheiluakatemialla on yhteistyösopimus urheilijoiden terveyspalveluiden järjestämisestä Terveystalo Kuopion kanssa. Urheiluakatemialla on oma yhteyshenkilö, joka ohjaa ajanvarauksessa, varmistaa hoitoketjun nopean ja vaivattoman kulun sekä auttaa tarvittaessa vakuutukseen liittyvissä asioissa. Jotta asiat sujuisivat mahdollisimman nopeasti, ota aina yhteyttä yhteyshenkilöön asioidessasi Terveystalon kanssa.

Yhteydenotto/ajanvaraus:

Yhteyshenkilö Jussi Huttunen, p. 050 –598 7013 (varalla Sirje Poutiainen). Aikaa varatessaan urheilija ilmoittaa olevansa Kuopion alueen urheiluakatemian urheilija.

Palvelut:

Lääkärin vastaanotto
Ville-Pekka Vuorinen, LL, fysiatrian erikoislääkäri (normaali hinnoittelu)

Urheilijan terveystarkastus
Urheilijan terveystarkastus arvioi liikkujan nykytilanteen ja selvittää hänen rakenteellisia riskejään. Tarkastus auttaa ennaltaehkäisemään vammoja ja tehostamaan harjoittelua.

Urheilijan terveystarkastus sisältää:

  • Esitietolomake
  • Laboratoriotutkimus: pieni verenkuva, mm. hemoglobiini ja valkosolujen määrä
  • Sydänfilmi (EKG)
  • Lääkärintarkastus: ennakkoon täytetyn esitietolomakkeen arviointi, laboratoriokokeiden tulosten arviointi, lihastasapaino, biologisen iän arviointi junioreille
  • Lääkärin palaute huomioitavista seikoista esim. harjoittelun, lihashuollon ja palautumisen suhteen
  • Terveystarkastuksen hinta urheiluakatemian urheilijoille 120 € (lukion/ammatillisen oppilaitoksen 1.vuosikurssin opiskelijoille ilmainen erillismenettelyä noudattaen, lisätiedot valmennuskoordinaattoreilta).

Muiden palveluiden osalta (lääkäri-, erikoislääkäri-ja laboratoriopalveluissa jne.) noudatetaan normaalia hinnoittelua.

Kaksoisuran ohjaus

Kuopion alueen urheiluakatemian monipuolisen asiantuntijaverkoston avulla urheilija saa kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta kaksoisuran sekä elämän suunnitteluun uran alkutaipaleelta urheilu-uran päättymiseen saakka. Urheiluakatemian oppilaitosten ohjaushenkilöstö sekä urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen auttavat urheilijoita kaksoisuraan liittyvissä asioissa kuten opinto- ja urasuunnittelussa sekä opintojen ja urheilun yhdistämisessä uran eri vaiheissa. Harjoittelun ja opiskelun hallittu ja onnistunut yhdistäminen edellyttää myös urheilijalta määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaa aktiivisuutta.

Korkeakouluissa opiskelevat urheiluakatemialaiset voivat suorittaa myös urheiluakatemiaopintoja (15 op), joiden tavoitteena on urheilijaopiskelijan kahden uran (ammatillinen ja urheilu-ura) tukeminen ja opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Urheiluakatemia tarjoaa lisäksi tukea ja ohjausta muun muassa urheilu-uraa tukevaan sponsorikumppanuushankintaan ja työelämäkontaktien luomiseen. 

Katso vinkit ja hyödyllisiä työkaluja: urheilijan urasuunnittelu ja työelämäkontaktien luominen.

Testauspalvelut

Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaympäristössä on tarjolla urheilijatestauspalveluita. Koska eri lajien lajispesifit testauspalvelut on keskitetty lähinnä urheiluopistoihin, tuomme Kuopion alueen urheiluakatemiassa käytännönläheiset kenttätestit, tasotestit ja seurantatestit lähelle urheilijoita.