ESITTELY

TEHTÄVÄNÄ MENESTYS
– urheilussa ja opinnoissa

Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden ja valmentajien, oppilaitosten ja kuntien, urheiluseurojen sekä erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto. Tavoitteenamme on mahdollistaa urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla! Toimimme osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen Kuopion alueella. Verkostomme mahdollistaa niin ammatillisen koulutuksen, lukio-opintojen kuin korkeakoulututkinnonkin suorittamisen ja valmentautumisen hyvissä olosuhteissa. Oppilaitoksissa huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan tuomat haasteet mm. järjestämällä joustavia opiskelujärjestelyjä. Jo yläkouluaikana tuetaan urheilijoiden kasvua muun muassa mahdollistamalla monipuolista liikuntaa koulupäivien yhteydessä.

Valmentautumisen osalta koordinoimme päivittäisvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijan arjen ja uran kannalta merkittäviä asiantuntijapalveluita.

Lyhyesti

 • Alueellinen huippu-urheiluverkosto (Kuopio, Tahko, Siilinjärvi, Leppävirta, Pielavesi)
 • Osa Suomen Olympiakomitean koordinoimaa valtakunnallista urheiluakatemiaverkostoa
 • Hallinoiva taho Kuopion kaupunki
 • 450 urheilijaa + 144 urheiluluokkalaista juniorijäsenenä
 • 10 oppilaitosta
 • Lajivalmennusta 11 lajissa
 • Kattavat asiantuntijapalvelut

TOiMINTA JA PALVELUT

 • Urheiluakatemialaisen status ja jäsenkortti
 • Aamuvalmennusmahdollisuus paikkakuntakohtaisissa valmennuslajeissa
 • Paikkakuntakohtaiset edut harjoituspaikkojen käytössä (urheilijan kausikortti)
 • Joustavat oppilaitoskohtaiset opiskelujärjestelyt
 • Opiskelu- ja urasuunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa
 • Tuki- ja asiantuntijapalvelut
 • Valmentajien koulutus ja osaamisen kehittäminen

 

 

 

URHEILUAKATEMIAlaisten kokemuksia

aRVOT

Yksilölähtöisyys

Opiskelevat urheilijat ovat toimintamme lähtökohta. Otamme huomioon yksilölliset kehitysvaiheet ja elämäntilanteet sekä opiskelussa että valmentautumisessa. Kehitämme urheilijalähtöisiä tukimalleja.

Yhteistyö

Verkostossa on voimaa ja mahdollisuuksia, kun jokainen toimija tuo oman panoksensa sen toimintaan.

Avoimuus ja suvaitsevaisuus

Avoimuus on luottamuksen perusta.

Eettisyys

Sitoudumme puhtaaseen urheiluun ja edistämme terveellisiä elämäntapoja.

Pitkäjänteisyys ja intohimo

Toimintamme on pitkäjänteistä, sitoutunutta ja tulevaisuuteen tähtäävää.

johtoryhmä

Leena Auvinen, puheenjohtaja, Kuopion kaupunki

Birgitta Kankaanpää, Savon ammattiopisto

Jukka Sormunen, Kuopion lukiokoulutus

Sari Ihalainen, Leppävirran lukio

Veli-Matti Kuusela, Nilsiän lukio/Tahkon Alppikoulu

Aurora Hansen, Siilinjärven lukio

Miika Kräkin, Pielaveden lukio

Esa Viklund, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

Asiantuntijajäsenet:

Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta

Ilpo Koponen, yleisurheilu

Herkko Koski, jääkiekko

Jaakko Pulkkinen, jalkapallo

Ilja Venäläinen, Kuopion kaupunki

Joel Naukkarinen, urheilijajäsen

Johanna Tikkanen, toiminnanjohtaja

Marika Makkonen, projektipäällikkö

Kaksoisura on suomalaisen urheilun arvovalinta