HAKEMINEN

HAKEMINEN KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIAAN

Mikäli urheilet tavoitteellisesti kohti kansallista tai kansainvälistä kärkeä lajissasi, toimi seuraavasti:

 1. Hae  ensin urheiluakatemian toiminnassa mukana olevaan oppilaitokseen normaalia hakumenettelyä noudattaen
 2. Kun saat tiedot opiskelupaikasta, on urheiluakatemian jäsenyys mahdollinen. Tutustu urheiluakatemian valintaperusteisiin.
 3. Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulusta opiskelupaikan saaneet urheilijat täyttävät näiltä sivuilta löytyvän urheilijahakemuksen (suositus 20.10.2021 mennessä). Toisen asteen oppilaitoksesta (Kuopion klassillisen lukion urheilulukio, Savon ammattiopiston urheilijoiden ammatillinen koulutus sekä Siilinjärven, Nilsiän, Pielaveden ja Leppävirran lukio) opiskelupaikan saaneet urheilijat ottavat yhteyttä oman oppilaitoksensa akatemiayhdyshenkilöön/oppilaitoksen rehtoriin.

Kun hakemus on käsitelty, tulee päätöksestä tieto sähköpostitse. Urheiluakatemian jäsenyys myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemuksia lv. 2021-2022 käsitellään elokuun alusta alkaen.

Oppilaitoskohtaiset
hakuohjeet

Urheiluluokat: Hatsalan klassillinen koulu ja Jynkänlahden koulu

Hakeminen tapahtuu sähköisesti wilman kautta. Kaikki urheilu- tai liikuntaluokalle hakijat osallistuvat yhteisiin valintakokeisiin. Valintatestipäivänä suoritetaan Olympiakomitean suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe. Testi on jaettu kuuteen valtakunnalliseen osioon. Tarkemmat tiedot Kuopion kaupungin koululiikunnan sivuilta: https://peda.net/kuopio/p/k2/lju

 

Kuopion klassillisen lukion urheilulinja ja Savon ammattiopiston urheilijoiden ammatillinen koulutus
 • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Yhteishaku 23.2.-23.3.2021. www.opintopolku.fi
 • Katso oppilaitoskohtaiset tiedot hakeutumisesta oppilaitosten sivuilta: Kuopion klassillinen lukio ja Savon ammattiopisto.
 • Urheilijana opiskelupaikan saaneet ovat automaattisesti Kuopion alueen urheiluakatemian jäseniä, erillistä hakemista ei tarvita.
Nilsiän lukio / Tahkon alppikoulu
 • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Yhteishaku 23.2.-23.3.2021. www.opintopolku.fi
 • Urheiluakatemian jäsenyydet tarkastellaan syksyllä yhdessä oppilaitoksen valmennuskoordinaattorin/rehtorin kanssa.
 • Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta: Tahkon Alppikoulu.
Siilinjärven, Leppävirran ja Pielaveden lukiot
 • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Yhteishaku 23.2.-23.3.2021. www.opintopolku.fi
 • Urheiluakatemiaan hakeutuminen tapahtuu syksyllä. Tarkemmat tiedot lukuvuoden alussa oppilaitoksen rehtorilta/urheiluakatemian yhdyshenkilöltä.
 • Katso tarkemmat tiedot oppilaitosten sivuilta: Siilinjärven lukio, Leppävirran lukio ja Pielaveden lukio.
Itä-Suomen yliopisto
 • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Yhteishaku 17.3-31.3.2021. www.opintopolku.fi
 • Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta: Itä-Suomen yliopisto.
 • Opiskelupaikan saatuaan hakija täyttää hakemuksen urheiluakatemiaan 20.10.2020 mennessä.
 • Myös jo aikaisemmin opiskelupaikan saaneet täyttävät urheilijahakemuksen lukuvuosittain.
Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Yhteishaku 17.3-31.3.2021. www.opintopolku.fi
 • Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta: Savonia-ammattikorkeakoulu.
 • Opiskelupaikan saatuaan hakija täyttää hakemuksen urheiluakatemiaan 20.10.2020 mennessä.
 • Myös jo aikaisemmin opiskelupaikan saaneet täyttävät lukuvuosittain urheilijahakemuksen.

UrheilUAKATEMIALAISTEN kokemuksia