Hakeminen urheiluakatemiaan

Pohjois-Savon urheiluakatemiaan hakemisen edellytyksenä on opiskelupaikka jossakin akatemiaoppilaitoksessa ja urheiluvaatimusten täyttäminen. Hakijan tulee näin ollen ensin saavuttaa opiskelupaikka normaalia hakumenettelyä noudattaen. Muista oppilaitoksista opiskelevia urheilijoita ei voida hyväksyä urheiluakatemiaan eikä esimerkiksi ottaa mukaan aamuvalmennuksiin.

Kuopion klassillisen lukion urheilulinja ja Savon ammatti- ja aikuisopiston urheilijoiden ammatillinen koulutus

  • Opiskelupaikan saaneet ovat automaattisesti Pohjois-Savon urheiluakatemian jäseniä; erillistä hakemista ei tarvita.

Nilsiän lukio/Tahkon alppikoulu

  • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Urheiluakatemian jäsenyys katsotaan tapauskohtaisesti syksyllä. Yhteys oppilaitoksen koordinaattoriin/rehtoriin.

Siilinjärven, Leppävirran ja Pielaveden lukiot

  • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Koulun alkaessa yhteys oppilaitoksen rehtoriin.

Itä-Suomen yliopisto

  • Opiskelupaikan saatuaan hakija täyttää hakemuksen urheiluakatemiaan 20.8- 20.10.2015 välisenä aikana.

Savonia-ammattikorkeakoulu

  • Opiskelupaikan saatuaan hakija täyttää hakemuksen urheiluakatemiaan 20.8.-20.10.2015 välisenä aikana.

TAITO- JA OMINAISUUSVALMENNUS URHEILU- JA LIIKUNTALUOKKALAISILLE

TAITO- JA OMINAISUUSVALMENNUS URHEILU- JA LIIKUNTALUOKKALAISILLE

Jynkänlahden koulun ja Hatsalan klassillisen koulun urheiluluokkien (7. luokat) ja liikuntaluokkien (8. ja 9. luokat) oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Pohjois-Savon urheiluakatemian koordinoimaan taito- ja ominaisuusvalmennukseen. Ennen koulun alkua tapahtuva taito- ja ominaisuusvalmennus on oppilaan omaa aikaa. Koulut tai Pohjois-Savon urheiluakatemia eivät vastaa oppilaan vakuutuksista tai kuljetuksista harjoituspaikoille.

Ajankohdat ja sisällöt

 7.-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua valmennukseen tiistaiaamuisin ja 8.- ja 9.-luokkalaisilla tiistai- ja torstaiaamuisin. Harjoitusajat ovat tiistaisin klo 8.00 - 8.45 sekä torstaisin 8.00 - 9.30.

Harjoituskalenteri

Kuopio-hallin kortti

Tiistain ja torstain aamuharjoituksiin oppilas tarvitsee kulkukortin. Sen voi noutaa nimellä Kuopio-hallin kassalta hintaan 7,20€ nimilistaa vastaan.  

Harjoituslupa ja vakuutusturva

Jokainen taito- ja ominaisuusvalmennukseen osallistuja vastaa omasta vakuutusturvastaan. Jotta oppilas voi osallistua taito- ja ominaisuusvalmennukseen, tulee osallistujan toimittaa sitoumus täytettynä ja allekirjoitettuna taito- ja ominaisuusvalmennuksesta vastaavalle Antti Heinäselle ennen toimintaan osallistumista.

Sitoumus

Valmentaja ja harjoitusten sisältö

Valmennuksen toteuttaa Urheiluakatemian taito- ja ominaisuusvalmentaja Antti Heinänen, koulutukseltaan Liikunnanohjaaja Amk (valmennukseen suuntautunut). 

Harjoitusten sisältö koostuu pääosin motoristen perustaitojen harjoittamisesta. Puhdasta ominaisuusharjoittelua ei tehdä (nopeus, voima, kestävyys). Tämän vuoksi harjoitusten kuormittavuus on hieman kevyempää. Motoristen taitojen sisällöt pitävä sisällään mm. liiketaito, rytmi, reaktio, liikkuvuus, kehonhallinta, toiminnallinen voima, valmiusasento, moniulotteinen nopeus, lähtöaskel jne. harjoittelua.

 

UEF:n Urheiluakatemiaopinnot -opintojaksot

Itä-Suomen yliopistossa on hyväksytty viidentoista opintopisteen laajuiset urheiluakatemiaopinnot osaksi yliopiston yhteisiä opintoja. Opintojaksot on työstety yhteistyössä Pohjois-Savon, Joensuun, Etelä-Savon urheiluakatemioiden ja Itä-Suomen yliopiston kesken.

Urheiluakatemiaopintojen (15 op) ytimessä on kahden uran tekemisen tukeminen ja urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Opinnot koostuvat urheiluvalmentautumisesta, kahden uran suunnittelemisesta ja toteutuksesta sekä hankitun osaamisen näkyväksi tekemisestä. Syksystä 2014 alkaen opintoja voivat suorittaa kaikki Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on urheiluakatemia-status. Joissakin tutkinnoissa opintoja voi sisällyttää myös tutkintoon.

Kysy lisää urheiluakatemiakoordinaattorilta!

Hakuprosessi

Pohjois-Savon urheiluakatemiaan hakemisen edellytyksenä on opiskelupaikka jossakin akatemiaoppilaitoksessa ja urheiluvaatimusten täyttäminen. Hakijan tulee näin ollen ensin saavuttaa opiskelupaikka normaalia hakumenettelyä noudattaen. Akatemiaoppilaitoksiin haku tapahtuu yhteishaussa 2014.

Tällä hetkellä käynnissä on haku yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOKSET, yliopistohaku ja AMK-haku (hakuaika 3.3.-1.4.)

Itä-Suomen yliopisto

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSET, yhteishaku 24.2-14.3.2014

Kuopion klassillisen lukion urheilulinja ja Savon ammatti- ja aikuisopiston urheilijoiden ammatillinen koulutus

Nilsiän lukio/Tahkon alppikoulu

  • Alppilukioden sähköinen hakemuslomake tulee Ski Sport Finland ry:n sivuille:http://www.skisport.fi/alppihiihto/alppikoulujen-yhteishaku-2014/. Hakulomakkeiden tulee olla perillä 15.1.2014

  • Tahkon alppikoulu on yhteisvalinnassa ja pääsykokeessa Tahkon alppikouluun hyväksytyt hakijat valitsevat opiskelupaikaksi Nilsiän lukion. Tieto valmennusryhmään pääsemisestä ilmoitetaan ennen yhteisvalinnan päättymistä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä 2.-4.2.2014 Rovaniemellä pidettäviin alppilukioiden (Tahko, Ruka, Levi ja Rovaniemi) yhteisiin pääsykoetesteihin.

  • Testeissä on haastattelu, rinteessä suoritettava lajitesti sekä fyysiikka- ja taitotesti.

Siilinjärven, Leppävirran ja Pielaveden lukio

  • Haku normaalisti yhteisvalinnan kautta oppilaitokseen. Kun tieto opiskelupaikasta on saatu, täyttää hakija Pohjois-Savon urheiluakatemian hakulomakkeen.

Kuopion urheiluluokkatoiminta

 KUOPION URHEILULUOKKATOIMINTA

Lukuvuosi 2014-2015

Tervetuloa Kuopion kaupungin urheiluluokkien (Jynkänlahden ja Hatsalan klassillinen koulu) toimintaa koskevaan infotilaisuuteen maanantaina 16.12.2013 klo 17.00 Hatsalan klassillisen koulun liikuntasaliin. Os. Opistotie 5, 70200 Kuopio.

Aiheet:

- toiminnan tavoitteet

- oppilasvalinta ja valintatesti (7.luokka)

- tuntijako ja oppisisältö

- urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö (aamuharjoitukset)

Tilaisuus on tarkoitettu koulujen edustajille, oppilaiden vanhemmille ja urheiluseurojen edustajille.

inno_sport
  
terveystalo
vesileppis
Fontanella

EAS