YLÄKOULUT

urheiluluokat

Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana kaksi yläkoulua, joissa on urheiluluokat: Jynkänlahden koulu ja Hatsalan klassillinen koulu. Urheiluluokkien oppilaat saavat Kuopion alueen urheiluakatemian juniorijäsen statuksen. Nämä kaksi koulua ovat mukana Suomen Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkouluverkostossa. Toiminnassa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat toimintamalleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa. 
 
Aamuvalmennus
Urheiluluokan oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen. Valmennus toteutetaan yhteistyössä seurojen sekä urheiluakatemian taitovalmentajien kanssa. Työjärjestykseen jätetään tilaa aamuharjoitteluun tiistaisin (7-9 luokat) ja torstaisin (8-9 luokat) klo 8:00 – 9:30. Aamuvalmennus on koulun ulkopuolista aikaa eikä koulu vastaa tästä harjoittelusta. Mikäli seura ei järjestä omaa aamuvalmennusta tai järjestää sen vain osittain, on oppilas tervetullut mukaan urheiluakatemian järjestämään taitoharjoitteluun. Koulut tai Kuopion alueen urheiluakatemia eivät vastaa oppilaan vakuutuksista tai kuljetuksista harjoituspaikoille. 

Urheilijan ranneke ja harjoituslupa

Kuopio-hallissa tapahtuvaan aamuvalmennukseen oppilas tarvitsee urheilijan rannekkeen. Sen voi noutaa nimellä Kuopio-hallin kassalta 7,90 € hintaan. Jotta oppilas voi osallistua taito- ja ominaisuusvalmennukseen, tulee osallistujan täyttää vakuutussitoumus ja toimittaa se allekirjoitettuna taitovalmentajille ensimmäisellä valmennuskerralla.

Taitovalmennus
Lajirajat ylittävää taitovalmennusta järjestetään molemmilla kouluilla tiistai ja torstai aamuisin. Valmentajina toimivat Antti Heinänen ja Jussi Hämäläinen. Harjoitusten sisältö koostuu motoristen taitojen harjoittamisesta: mm.kehonhallinta, vammojen ennaltaehkäisy, yleistaitojen kehittäminen, rytmiikka, suunnanmuutos, liikkuvuuden kehittäminen sekä kehonpainoharjoittelu. Sykyn aiheina ovat polvilinjaus, perusliikemallien lisääminen, suunnanmuutos, ketteryys sekä hyppelyt ja loikat. Keväällä keskitytään mm. tasapainoon, nopeuteen, räjähtävyyteen, kuntopallotekniikoihin sekä painnonnostotekniikoihin.

Taitovalmennuksen ajankohdat: Tiistai- ja torstai-aamuina Jynkänlahden koululla ja Kuopio-hallissa.

urheiluluokille hakeminen

  • Huoltaja hakee koulupaikkaa sähköisesti Wilmassa 10.1.2021 mennessä.
  • Mikäli haku Wilman kautta ei ole mahdollista, hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.
  • Paperinen hakulomake on palautettava kouluun 8.1.2021 mennessä.
  • Kaikki urheilu- tai liikuntaluokille hakijat osallistuvat yhteisiin valintakokeisiin ilman erillistä kutsua. HUOM! Mahdollisista koronan vaikutuksista valintakokeiden järjestämiseen tiedotetaan koulujen verkkosivuilla.
  • Valintakoe on ti 19.1.2021 Kuopio-hallissa 
  • Korona tilanteesta johtuen soveltuvuuskokeisiin voidaan joutua tekemään muutoksia. Seuraamme alueen terveysviranomaisten sekä aluehallintoviraston antamia ohjeita ja suosituksia. Tästä johtuen päätökset testien aikataulutuksesta voidaan tehdä vasta kun lopulliset hakijamäärät ovat tiedossa. Soveltuvuuskokeet pyritään järjestämään kouluilla viikon 3 aikana. Tarkempi tieto testien aikataulutuksesta informoidaan koulujen verkkosivuilla viikon 2 aikana.


Valintakoepäivänä suoritetaan olympiakomitean suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoe on jaettu kuuteen valtakunnalliseen osioon sekä yhteen koulutuksen järjestäjän määrittelemään osioon. Soveltuvuuskokeet järjestetään todennäköisesti useampana eri päivänä ja näin ollen oppilaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi sokkotestinä pidettävä kaupunkikohtainen testi jätetään pitämättä. Testit koostuvat kuudesta valtakunnallisesta osiosta, joiden kaikki pisteet huomioidaan lopputuloksissa.  

Soveltuvuuskokeen sisältöihin voi tutustua tarkemmin www.soveltuvuuskoe.fi

Kaupunkikohtainen osio paljastetaan valintakokeessa, jossa se opastetaan ennen varsinaista suoritusta.
Kaupunkikohtaisessa osiossa testataan mm. omaksumista ja oppimisprosessia.

Lisätiedot:

Koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen

p. 044 718 1439

lari.kilpeläinen@kuopio.fi

kuopion kaupunki logo