Korkeakouluopinnot

korkeakouluopinnot

Kuopion alueella on monipuoliset korkeakouluopintomahdollisuudet – voit yhdistää urheilu-uran opiskeluun niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussakin. Kuopiossa urheilet ja elät kompaktissa kaupunkiympäristössä, jossa oppilaitokset sijaitsevat lähellä harjoitusolosuhteita. Urheiluakatemiaoppilaitoksina Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu tukevat urheilijoita kahden uran rakentamisessa.

 

 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Kandidaatin tai maisterin tutkinnot voit opiskella 13 koulutusalalla. Urheiluakatemia – statuksen omaavilla Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 op Urheiluakatemiaopintoja, jotka on mahdollisuus sisällyttää tutkintoon koulutusalasta riippuen.

Urheiluakatemiaopinnot I
Urheiluakatemiaopinnot II
Urheiluakatemiaopinnot III


SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Savonia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella 6 koulutusalalla AMK-tutkinnon. Muun muassa eri opiskelumuotoja yhdistelevät monimuoto-opinnot ovat hyvä vaihtoehto urheilijoille: lähiopetuksen lisäksi opintoja on mahdollista tehdä joustavasti esim. verkko- ja etäopiskeluna. Urheiluakatemia – statuksen omaavilla Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 op Urheiluakatemiaopintoja, jotka on mahdollista sisällyttää tutkintoon koulutusalasta riippuen.

Urheiluakatemiaopinnot I
Urheiluakatemiaopinnot II
Urheiluakatemiaopinnot III

Lue lisää:
Urheiluakatemiatoiminta Savonia-ammattikorkeakoulussa
Urheilijan arki ja opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulussa 

Vinkit korkeakouluopinnot aloittavalle urheilijalle

Kun olet vastaanottanut opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa, on aika hakea Kuopion alueen urheiluakatemiaan. Jäseneksi hyväksymisestä saat viestin sähköpostilla.

Urheilu-uran ja korkeakouluopintojen onnistuneen yhdistämisen avainsanoja ovat aktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja ajankäytön hallinta. Oppilaitosten lukuvuoden aloitustapahtumissa ja urheiluakatemian infoissa kannattaa olla mukana, koska niissä selviää jo moni käytännön asia. Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa selvitää omien opintojen mahdollisia reunaehtoja ja toisaalta tehdä opintosuunnitelma urheilu-ura huomioiden niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Oman oppilaitoksen hops-ohjaajat ja opot auttavat opintojen suunnittelussa ja sen lisäksi urheiluakatemian toiminnanjohtajan kanssa käydyissä starttikeskusteluissa pureudutaan tarkemmin urheilun ja opintojen yhdistämisen asioihin yksilötasolla.

mahdollisuuksia urheilijalle

Urheiluakatemiaopinnot (15 op)

Urheiluakatemiaopintojen (15 op) ytimessä on kahden uran tekemisen tukeminen ja urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Opinnot koostuvat urheiluvalmentautumisesta, kahden uran suunnittelemisesta ja toteutuksesta sekä hankitun osaamisen näkyväksi tekemisestä. Kokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka voi suorittaa myös erikseen. Opintojakson viidestä opintopisteestä neljä voi saada valmentautumisesta. Katso opintojaksokuvaukset oppilaitoksen opetustarjonnasta ja ilmoittaudu opintojaksolle ottamalla yhteyttä urheiluakatemian toiminnanjohtajaan: johanna.tikkanen@kuopio.fi.

UEF
Urheiluakatemiaopinnot I
Urheiluakatemiaopinnot II
Urheiluakatemiaopinnot III

Savonia-AMK
Urheiluakatemiaopinnot I
Urheiluakatemiaopinnot II
Urheiluakatemiaopinnot III

Aducate - avoin yliopisto

Aducaten avoimessa yliopistossa on monipuolinen opintotarjonta: yli 70 oppiainetta joiden opiskeluun valittavana on lähi-, monimuoto- ja verkko-opetusta. Aducatessa voit suorittaa tutkinto-opiskelijana esimerkiksi sivuaineopintoja ja rakentaa näin omaa polkuasi.  Avoimessa yliopistossa on opiskelu on myös yksi tie hakeutua tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, koska voit opiskella Itä-Suomen yliopiston tutkintojen osia jo etukäteen. Tarjonnassa on useita urheilun viitekehykseen sopivia opintokokonaisuuksia. Valitse sivuaineeksi tai aloita korkeakouluopinnot avoimessa yliopistossa esim. seuraavista kokonaisuuksista:

Urheilujohtaminen 30 op 

Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op

Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op

Liikuntalääketieteen aineopinnot 36 op

Savonia avoin-amk ja polkuopinnot
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Savonian opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan tutkintoon johtavaa koulutusta. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa joustavan väylän tutkinto-opiskeluun ja opiskeluoikeuden saavuttamiseen. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoon. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea heti, kun olet suorittanut ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja vähintään 60 op. Hyvä vaihtoehto esim. välivuodelle ja saada ammattikorkeakouluopinnot käyntiin!

Tutustu: Joustava opiskelu ja haku AMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n kautta